12 toukokuuta 2022
Suomi

Varainhoitokatsaus – viikko 19

Alandsbanken marknadssyn niklas wellfelt 2021

Pienempi riskinottohalukkuus

Maailmantalouden kehityksestä ollaan selvästi huolissaan johtuen korkeasta inflaatiosta, toimitusketjujen häiriöistä ja Ukrainan sodasta. Näistä huolimatta suhdanne ja tuotteiden sekä palveluiden kysyntä on pysynyt pelättyä vakaampana. Päästrategimme Niklas Wellfelt pohtii tätä taustaa vasten, miksi osake- ja korkomarkkinoihin kohdistuu paineita ja miksi ne heilahtelevat voimakkaasti, mikä viittaa siihen, että ne onnistuvat välttelemään talousnäkymiä jonkin verran valaisevia myönteisiä uutisia.