24 toukokuuta 2022
Suomi

Varainhoitokatsaus – viikko 21

Alandsbanken marknadssyn niklas wellfelt 2021

Riskejä ja mahdollisuuksia

Suhdannetta ravistelevat edelleen jatkuvat haasteet, kuten inflaatio, raaka-aineiden puute ja tavaratoimitusten myöhästyminen. Stagflaatio ja taantuma vilahtelevat osakemarkkinoiden keskusteluissa yhä useammin. Talouden ja yrityksien vastustuskyky on silti tähän asti osoittautunut luultua paremmaksi. Ålandsbankenin päästrategi Niklas Wellfelt analysoi tilannetta ja varsinkin niitä riskejä ja mahdollisuuksia, joita tämänhetkinen tilanne tuo osakemarkkinoille.