03 tammikuuta 2024
Suomi

Verotuksen muutoksia vuonna 2024

Skatteforandringar under 2024

Vuonna 2024 tapahtuu useita veromuutoksia, jotka sinun on hyvä tiedostaa – tässä ovat sinulle tärkeimmät.

  • Kotitalousvähennysten tilapäisiä korotuksia jatketaan vuonna 2024. Korotettua vähennysmäärää myönnetään kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöhön sekä öljylämmityksestä luopumiseen. Uutta vuonna 2024 on, että kotitalousvähennystä on mahdollista saada myös fysio- ja toimintaterapiaan.
  • Varainsiirtoveroprosentti laskee. Kiinteistöjen varainsiirtovero laskee 4 prosentista 3 prosenttiin ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero laskee 2 prosentista 1,5 prosenttiin. Muiden arvopapereiden varainsiirtovero laskee nykyisestä 1,6 prosentista 1,5 prosenttiin. Lakia sovelletaan takautuvasti 12.10.2023 alkaen. Verohallinto palauttaa liikaa maksetun veron korkoineen niille, jotka ostivat asunnon vuoden 2023 lopussa. Palautukset maksetaan vuoden alussa. Ensiasunnon ostajien varainsiirtoveronvapaus poistui 31. joulukuuta 2023.
  • Sijoitusten osalta osakesäästötilien talletusten enimmäismäärä korotetaan 100 000 euroon aiemmasta 50 000 eurosta.
  • Verojen viivästys- ja hyvityskorot nousevat vuonna 2024, mikä tarkoittaa, että erääntyneille veroille maksetaan enemmän korkoa vuoden alusta alkaen. Perintöveron viivästyskorko nousee 7,5 prosenttiin ja muiden verojen 11 prosenttiin. Vuonna 2023 kaikkien verojen viivästyskorko on 7 %. Samoin veronpalautuksista maksetaan korkeampaa korkoa: hyvityskorko nousee 0,5 prosentista 2 prosenttiin.
  • Maapohjan kiinteistöverotusta kiristetään. Maapohjan ja rakennusten yleiset kiinteistöveroprosentit eriytetään. Maapohjan yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa nostetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Verotusta kiristetään siis kunnissa, joissa veroprosentti on ollut uutta alarajaa alempi. Yläraja säilyy 2,00 prosentissa. Rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti pysyy 0,93–2,00 prosentissa.
  • Maatalouden tulosta vähennettävän tasausvarauksen enimmäismäärä nousee nykyisestä 13 500 eurosta 25 000 euroon.


Verohallinnon verkkosivuilta löydät lisää tietoa yllä olevista ja muista veromuutoksista:

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/verotuksen_muutoksia