Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsstrategi

Hållbarhetsstrategin tillsammans med våra målsättningar samt antagna principer skall säkerställa att vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt.
Hav ostersjon berg trad

Ansvarsfulla investeringar

Ålandsbanken - Icon chart bar 48px

Vi eftersträvar en grundläggande kännedom om verksamheten i de bolag som vi investerar i och framför allt granskas hållbarheten i företagsverksamheten noggrant. Vår förvaltningsinriktning är aktiv och all förvaltning bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Investeringsprocessen för ansvarsfulla investeringar gäller för samtliga fonder som förvaltas inom Ålandsbanken, samt inom vår kapitalförvaltning.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfull kreditgivning

Ålandsbanken - Icon cards 48px

Vi ska huvudsakligen finansiera bostäder till privatpersoner samt stöda våra kunders spara- och placeringsverksamhet. Genom att säkerställa kundernas återbetalningsförmåga kan vi bedriva ansvarsfull och hållbar kreditgivning.

Läs mer om ansvarsfull kreditgivning

Miljöansvar

Ålandsbanken - Icon sail 48px

Vi eftersträvar att medvetandegöra och kontinuerligt minska vårt koldioxidutsläpp.

Läs mer om miljöansvar

Socialt ansvar

Ålandsbanken - Icon people 48px

Vi jobbar aktivt med social hållbarhet vilket handlar om inkludering, lika värde, goda värderingar och ett stort samhällsengagemang som företag.

Läs mer socialt ansvar