Hoppa till huvudinnehåll

Miljöansvar

Vi eftersträvar att medvetandegöra och kontinuerligt minska vårt koldioxidutsläpp genom:
  • hållbar konsumtion och produktion, både internt och externt

  • hållbar energianvändning

  • hållbarhet inom resande och intern kommunikation

  • utökat ansvar till leverantörskedjan

  • kontinuerlig rapportering.

Via Östersjöprojektet, Östersjökort och Åland Index Solutions fortsätter vi att sprida miljömedvetenhet till våra kunder och våra samarbetspartner.

Genom att årligen dela ut medel till miljöprojekt för Östersjön bidrar vi aktivt till att kompensera vår resursförbrukning och miljöbelastning. Vi betalar en miljöbonus om upp till 0,2 % på summan av de medel som finns deponerade på bankens Östersjökonton.

Vi agerar i enlighet med och jobbar aktivt för att uppnå målen i våra målsättningar inom miljö vilket även inkluderar ökad medvetenhet om vår vattenförbrukning.

Tillsammans med våra kunder, leverantörer, samarbetspartner och anställda fortsätteratt vi att föra en dialog kring hållbarhet och miljöansvar.

Vi deltar aktivt i sociala medier och övrig media för att dela vårt miljöansvar och bidra till att öka medvetenheten bland övriga intressenter.

Målsättningar inom miljö:

  • Koldioxidutsläpp från elförbrukning bibehålls på samma nivå som 2021

  • Minska CO2-utsläpp från pappersförbrukning med 10 % jämfört med 2021

  • Minska koldioxidutsläpp från resor med 50 % jämfört med 2019