Hoppa till huvudinnehåll

Engagemang

  • Genom att spara på ett Östersjökonto bidrar våra kunder tillsammans med oss för ett friskare Östersjön. Vi donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökonton till naturskydds- och miljöprojekt kring Östersjön via Östersjöprojektet. Finansiering delas ut i fem olika kategorier – digitala innovationer, konkreta kilogram, projekt som engagerar, lokala vattenskyddsprojekt samt barn och ungas projekt.
  • Våra Östersjökort är världens första kort som är kopplade till ett beräkningssystem för miljöpåverkan, Åland Index. Med hjälp av indexet får våra kunder möjlighet att följa hur deras kortinköp påverkar miljön sett till mängden koldioxidutsläpp och vattenförbrukning.
  • Vi bidrar till att öka andelen förnybar energi i Norden genom vår Vindkraftfond.
  • Genom att stöda Bärkraft.ax bidrar vi med långsiktighet, förankring och vitalitet till det samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsarbetet på Åland.
  • Vi har ett stort engagemang i det åländska samhället och bidrar framför allt genom att stöda kultur, idrott och studier. Därmed är vi med och skapar en meningsfull fritid och framtid för barn och ungdomar.
  • Vi var med och instiftade det globala vattenpriset Stockholm Water Prize som delas ut av Stockholm International Water Institute (SIWI). Vi bidrar alltjämt till den årliga utdelningen av priser.
  • Vi är en av de grundande medlemmarna i Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum samt medlemmar i Swesif – Sweden’s Sustainable Investment Forum, för att bidra till att erbjuda information, väcka diskussion i samhället och långsiktigt påverka attityder om ansvarsfulla investeringar både i Finland och Sverige.