Hoppa till huvudinnehåll

Klimatkompensation

Grunden för vår klimatstrategi är att successivt minska växthusgasutsläppen med tydliga mål på årsbasis och längre sikt. Vi är medvetna om att vi på kort sikt inte kommer att kunna minska alla utsläpp. Därför är en viktig del av klimatstrategin att inkludera klimatkompensation för de delar vi inte lyckas undvika.

Från och med år 2021 har vi klimatkompenserat för den del av CO²e-utsläppen som är kopplade till vår egen operativa verksamhet och omfattar scope 1 och 2 samt leverantörsrelaterade utsläpp från inköp i scope 3 och som vi i dag kan mäta. Koncernledningen fattar kvartalsvis beslut om hur Ålandsbankens klimatkompensation ska genomföras för aktuellt kvartal.