Siirry pääsisältöön
09 tammikuuta 2014
Ålandsbanken Blogi

Ålandsbanken jakaa 145.000 euroa ympäristöhankkeisiin

Ålandsbanken jakaa joka vuosi merkittävän rahasumman luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeisiin. Jaettavia varoja kerryttävät pankin Luontotili ja Sijoitusrahasto Ålandsbanken Eco Performance. Varat ovat haettavissa kahdesti vuodessa pankin kotisivulla. Syksyn 2013 hakuaikana saapui ennätysmäärä eli 44 hakemusta.
”Meistä on erittäin mukavaa, että saimme tällä kertaa näin suuren määrän hyviä hakemuksia. Panostuksemme ympäristöä hyödyttäviin sijoituksiin on osoittautunut erittäin onnistuneeksi. Kehitystrendi osoittaa, että asiakkaamme eivät halua ainoastaan taloudellisesti hyvää tuottoa sijoituksilleen, vaan he haluavat myös ottaa vastuuta ja edistää kestävää kehitystä. Tämän vuoksi meille on strategisesti mielenkiintoista, että ympäristötietoisuus on jatkossakin osana uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistyössä, sanoo toimitusjohtaja Peter Wiklöf.”
Syksyn erän varainsaajat
Kaikkineen 145.000 euron jakoerä jaetaan kuuden järjestön kesken seuraavasti.
• Pidä Saaristo Siistinä ry saa suurimman tukisumman eli 60.000 euroa. Näiden varojen turvin yhdistys toteuttaa ”Siisti biitsi -siivoustapahtumaan” -hankkeensa. Hankkeella tähdätään roskattoman rannikon aikaansaamiseen järjestämällä suuri uimarantojen siivoustapahtuma pitkin Manner-Suomen ja Ahvenanmaan rannikkoa. Tapahtumaan kannustetaan osallistumaan suurta yleisöä ja yhdistyksiä, yrityksiä, kerhoja jne. Hankkeen tarkoituksena on konkreettisin teoin nostaa esiin Itämeren roskaantumisongelma sekä toimia välttämättömänä lähtölaukauksena ihmisten käyttäytymis- ja asennemuutokselle.
• Coalition Clean Baltic saa 20.000 euroa projektiin, jonka tarkoituksena on myötävaikuttaa Itämeren veden saastumisongelman vähenemiseen lisäämällä ympäristötietoisuutta etenkin nuorten keskuudessa.
• Natur & Miljö r.f. saa 20.000 euroa hankkeeseensa ”Fisklycka”. Tällä Kalaonni-hankkeella pyritään parantamaan edellytyksiä kalojen luonnolliseen lisääntymiseen matalissa merenlahdissa ja rannikkoseutujen virtaavissa vesissä.
• Hushållningssällskapet Halland saa 20.000 euroa projektiin, jonka tarkoituksena on muokata avo-ojia Ahvenanmaalla. Muokkauksen johdosta pelloilta virtaavia ravintoaineita voidaan hyödyntää ja siten vähentää Itämeren rehevöitymistä.
• Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus saa 15.000 euroa virtaveden saneerausprojektiin, jonka tavoitteena on edistää ympäristökasvatusta ja parantaa ekologista tilaa Varsinais-Suomessa.
• Punainen risti saa vastaanottaa 10.000 euron lahjoituksen tukeakseen Filippiinien väestöä Haiyan-taifuunin jälkeisessä jälleenrakentamisessa.
Ålandsbankenin ympäristövarat
Ålandsbankenin Luontotili sai alkunsa vuonna 1997. Sen pyrkimyksenä on antaa pankin asiakkaille mahdollisuus tukea kestävää kehitystä säästämällä rahaa Luontotilille. Talletussumma on vuosi toisensa jälkeen kasvanut aina uudelle ennätystasolle. Talletetuista varoista lahjoitetaan vuosittain 0,2 prosenttia jaettavaksi seuraavana vuonna ympäristönsuojelua edistäviin hankkeisiin.
Sijoitusrahasto Ålandsbanken Eco Performance aloitti toimintansa vuonna 2010. Rahaston tavoitteena on luoda pitkällä tähtäimellä kilpailukykyinen tuotto osuudenomistajille ympäristötekijöitä huomioivalla sijoitusstrategialla. Ålandsbanken Rahastoyhtiö lahjoittaa joka vuosi kolmasosan rahaston hallinnointipalkkiosta sekä rahasto-osuuksien merkinnän yhteydessä veloitettavan merkintäpalkkion kokonaisuudessaan käytettäväksi ympäristöhankkeisiin.
Lisätietoja
Peter Wiklöf, toimitusjohtaja, Ålandsbanken Abp, puhelin 0204 29 011
Tom Pettersson, toimitusjohtaja, Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy, puhelin 0204 29 011