Siirry pääsisältöön
24 heinäkuuta 2015
Ålandsbanken Blogi

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2015

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
24.7.2015 klo 9.01

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2015


"Private Banking- ja Premium Banking -toimintamme volyymien kasvu on vuoden alkupuoliskolla ollut vakaata ja hyvin tyydyttävää. Tämän kasvun ansiosta olemme voineet ylläpitää nettomääräiset palkkiotuotot vahvoina ja korkokatteen nousevana, alenevista markkinakoroista huolimatta.

Kreikan kriisin Euroopassa aiheuttama markkinalevottomuus näyttää tilapäisesti tyyntyvän. Finanssimarkkinoita leimaa kuitenkin lähitulevaisuudessa erittäin todennäköisesti suuri volatiliteetti ja taustalla oleva levottomuus."

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja

Tammikuu–kesäkuu 2015 verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2014

 • Liiketulos parani 9,4 miljoonaa euroa 17,3 miljoonaan euroon (7,9).
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos parani 8,6 miljoonaa euroa 14,0 miljoonaan euroon (5,4).
 • Korkokate kasvoi 7 prosenttia 25,6 miljoonaan euroon (23,9).
 • Palkkiotuotot, netto kasvoivat 17 prosenttia 24,7 miljoonaan euroon (21,2).
 • Kulut alenivat 7 prosenttia 45,3 miljoonaan euroon (48,7).
 • Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) alenivat 49 pro­senttia 0,5 miljoonaan euroon (1,0) vastaten 0,03 prosentin luottotappiotasoa (0,06).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 14,2 prosenttiin (6,0).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,92 euroa (0,38).
 • Ydinpääoman osuus kasvoi 11,1 prosenttiin (10,9 prosenttia 31. joulukuuta 2014).

Toinen vuosineljännes 2015 verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2014

 • Liiketulos parani 41 prosenttia 7,8 miljoonaan euroon (5,5).
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos parani 56 prosenttia 6,2 miljoonaan euroon (4,0).
 • Korkokate kasvoi 7 prosenttia 12,9 miljoonaan euroon (12,1).
 • Palkkiotuotot, netto kasvoivat 13 prosenttia 11,9 miljoonaan euroon (10,5).
 • Kulut alenivat 7 prosenttia 22,5 miljoonaan euroon (24,1).
 • Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) kasvoivat 0,3 miljoonaan euroon (0,1) vastaten 0,04 prosentin luottotappiotasoa (0,01).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 12,5 prosenttiin (8,8).
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 0,41 euroon (0,28).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni

2. nelj.
2015

1. nelj.
2015

%

2. nelj.
2014

%

1.1.-30.6.
2015

1.1.-30.6.
2014

%

miljoonaa euroa

Tulos

Korkokate

12,9

12,7

2

12,1

7

25,6

23,9

7

Palkkiotuotot, netto

11,9

12,9

-7

10,5

13

24,7

21,2

17

Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto

1,6

2,4

-33

1,5

9

4,1

2,6

54

Muut tuotot

4,1

4,5

-8

5,7

-28

8,6

9,8

-12

Tuotot yhteensä

30,6

32,4

-6

29,8

3

63,0

57,5

10

Henkilöstökulut

-14,1

-13,7

3

-13,3

6

-27,8

-26,6

4

Muut kulut

-6,7

-7,2

-8

-8,8

-24

-13,9

-17,8

-22

Poistot

-1,7

-1,9

-10

-2,0

-17

-3,6

-4,3

-16

Kulut yhteensä

-22,5

-22,8

-2

-24,1

-7

-45,3

-48,7

-7

Tulos ennen arvonalentumistappioita

8,1

9,6

-16

5,6

44

17,8

8,8

Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista saamisista

-0,3

-0,2

65

-0,1

-0,5

-1,0

-49

Liiketulos

7,8

9,4

-17

5,5

41

17,3

7,9

Tuloverot

-1,6

-1,7

-5

-1,3

28

-3,3

-1,7

93

Katsauskauden tulos

6,2

7,7

-20

4,3

45

14,0

6,1

Tuloksen jakautuminen:

Määräysvallattomat omistajat

0,0

0,0

0,3

0,0

0,7

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat

6,2

7,7

-20

4,0

56

14,0

5,4

Volyymitietoja

Antolainaus yleisölle

3 515

3 416

3

3 159

11

Ottolainaus yleisöltä 1

2 755

2 507

10

2 492

11

Sijoitusvolyymi 2

6 696

6 973

-4

6 047

11

Oma pääoma

200

203

-1

187

7

Taseen loppusumma

4 851

4 418

10

4 041

20

Riskin määrä

1 619

1 599

1

1 469

10

Tunnuslukuja

Oman pääoman tuotto, % (ROE) 3

12,5

15,9

8,8

14,2

6,0

Kulu/tuotto-suhdeluku 4

0,73

0,70

0,81

0,72

0,85

Luottotappiotaso, % 5

0,04

0,02

0,01

0,03

0,06

Epävarmojen saatavien osuus, brutto, % 6

0,65

0,61

1,07

Epävarmojen saatavien varausaste, % 7

43

68

47

Core funding ratio, % 8

93

103

100

Omavaraisuus, % 9

4,1

4,6

4,6

Ydinpääoman osuus, % 10

11,1

11,2

11,3

Osakekohtainen tulos, euroa 11

0,41

0,54

-24

0,28

48

0,92

0,38

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

0,41

0,54

-24

0,28

48

0,92

0,38

Osakekohtainen oma pääoma, euroa 12

13,18

14,04

-6

12,63

4

Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa

13,15

14,01

-6

12,63

4

Osakekurssi A-osake, euroa

15,50

15,10

3

10,27

51

Osakekurssi B-osake, euroa

15,75

14,15

11

8,45

86

Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), tuhat kpl

15 178

14 415

5

14 398

5

Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), laimennettu, tuhat kpl

15 278

14 515

5

14 398

6

Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna

672

645

4

642

5

658

639

3

1 Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit
2 Sijoitusvolyymi käsittää aktiivisesti hallinnoidun pääoman (omat rahastot, täyden valtakirjan ja konsultatiivinen varainhoito) ja säilytyksessä olevan muun arvopaperivolyymin
3 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
4 Kulut / Tuotot
5 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista / Antolainaus yleisölle kauden alussa
6 Epävarmat saatavat, brutto / Antolainaus yleisölle ennen arvonalentumistappiovarauksia
7 Saamiskohtaiset arvonalentumistappiovaraukset / Epävarmat saatavat
8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat
9 Oma pääoma / Taseen loppusumma
10 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 %
11 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
12 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä


Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/fi_resultat_jan-jun_15.pdfLisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja
Puh. + 358 (0)40 512 7505