Ålandsbanken vie uudelleenjärjestelysuunnitelmansa Ruotsissa loppuun; aiesopimus yhtiön myymisestä voi tuoda 6 miljoonan euron myyntivoiton

12 heinäkuuta 2012
|