Muutos Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19. huhtikuuta 2012 käsiteltäviin hallituksen ehdotuksiin

17 huhtikuuta 2012
|