OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS VAIHDETTAVIEN VELKAKIRJOJEN OSAKKEIKSI VAIHDON JOHDOSTA

24 helmikuuta 2005
|