Siirry pääsisältöön

Sosiaalinen vastuu

Työskentelemme aktiivisesti sosiaalisen kestävyyden parissa, mikä tarkoittaa osallistamista, tasa-arvoa, hyviä arvoja ja yritysvastuuta muun muassa näin:
  • Olemme aktiivinen toimija Ahvenanmaan elinkeinoelämässä ja sitä kautta mukana edistämässä yhteiskunnan kehitystä kestävän kehityksen kysymyksissä.

  • Omaamme korkean eettisen asenteen noudattamalla määräyksiä/vaatimuksia ja osallistumalla korruption, rahanpesun ja muun rikollisen toiminnan torjuntaan.

  • Olemme houkutteleva työnantaja ja työskentelemme ennakoivasti pätevien ja sitoutuneiden työntekijöiden rekrytoimiseksi.

  • Pyrimme hyödyntämään sekä naisten että miesten kokemuksia ja tietoa ja varmistamaan, että ne ovat edustettuina kaikilla alueilla, rooleissa ja tehtävissä koko liiketoiminnassa.

  • Luomme yrityskulttuurin, jossa erot nähdään vahvuutena. Tavoitteena on poistaa kaikki esteet, jotka vaikuttavat siihen, ettei työntekijöillä ole mahdollisuutta hyödyntää koko potentiaaliaan.

  • Täytämme kaikkien työntekijöiden pätevyysvaatimukset säännöksien/vaatimusten ja pankin strategian asettamien tarpeiden perusteella.

Sosiaalisen vastuun tavoitteet:

Työskentelemme aktiivisesti luodaksemme kulttuurin, jossa erot nähdään voimavarana. Tavoitteenamme on poistaa kaikki esteet, jotka estävät työntekijöitämme hyödyntämästä koko potentiaaliaan. Kaikilla työntekijöillä tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet työhön ja kehittymismahdollisuuksiin. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää tai kiusaamista sukupuolesta tai muusta taustasta riippumatta. Kaikilla pankin johtajilla on oltava hyvä käsitys siitä, kuinka motivaatio ja korkea sitoutuminen edistävät kannattavuutta.

  • Sukupuolijakauma tulee olla 40–60 % jokaisella osastolla.

Tavoitteet henkilöstön kestävään sitoutumiseen

Pyrimme pysyvään ja korkeaan työtyytyväisyyteen yrityskulttuurilla, jolle on ominaista työntekijöiden sitoutuneisuus ja luovuus ja jossa erilaisten mielipiteiden esittäminen on sallittua ja suotavaa.

  • Sairauspoissaolo alle 2 prosenttia kaikilla osastoilla. Sitoutumisindeksi yli 8,0 organisaatiotasolla.

  • Työntekijöiden vaihtuvuus alle 10 %.

  • 100 %:n osallistuminen henkilöstön sisäisiin koulutuksiin määräys- ja viranomaisvaatimuksiin liittyen.