Siirry pääsisältöön

Vastuullinen luotonanto

Luotonantomme kohdistuu pääasiassa yksityishenkilöiden asuntoluottoihin sekä asiakkaidemme säästö- ja sijoitustoiminnan tukemiseen. Varmistamalla asiakkaiden maksukyvyn voimme harjoittaa vastuullista ja kestävää luotonantoa.

Asuntolainat ovat suurin yksittäisen lainatyyppimme ja toimivat näin ollen hyvänä vaikutusmahdollisuutena. Meidän tulee edistää vihreitä asuntolainoja, ja aktiivisesti etsiä keinoja kannustaa asiakkaitamme ympäristöystävällisiin ja kestäviin vaihtoehtoihin kiinteistösijoittamisessa.

Teemme luottopäätökset arvioituamme objektiivisesti asiakkaan takaisinmaksukykyä. Luoton tulee vastata asiakkaan tarpeita ja olla asiakkaalle sopiva. Tämä tarkoittaa, että asiakas on tietoinen tuotteen ominaisuuksista.

Tuemme yhteiskunnan taloutta ja kestävää kehitystä tarjoamalla rahoitusta järkeviin hankkeisiin, jotka voidaan toteuttaa menestyksekkäästi. Luotonanto perustuu asiakkaan ja hänen toimintansa hyvään tuntemiseen, jonka avulla pankki pystyy arvioimaan hankkeita vastuullisuuden näkökulmasta takaisinmaksukyvyn suhteen sekä tunnistamaan ilmastonmuutokseen, muuttuneeseen kuluttajakäyttäytymiseen tai uusiin viranomaisvaatimuksiin liittyviä riskejä. Pankki kannustaa kestävään strategiaan vuoropuhelussa asiakkaan kanssa.

Asiakkaan maksukykyä seurataan jatkuvasti. Tämä yhdessä henkilökohtaisen asiakassuhteemme kanssa mahdollistaa toimenpiteiden toteuttamisen hyvissä ajoin taloudellisten vaikeuksien ilmetessä, jotta sekä asiakkaan että Ålandsbankenin taloudelliset menetykset voidaan minimoida.

Teemme luottopäätökset sisäisen säännöstömme, järkevien riskienhallinnan periaatteidemme ja lainsäädännön mukaisesti. Tuemme siten asiakkaan rahoitustarpeita ja liiketoimintaa tavalla, joka varmistaa asiakkaiden tarpeet ja turvaa pankin tulevaisuuden.

Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti vastuullisen luotonannon alueella.