Siirry pääsisältöön
17 maaliskuuta 2016
Ålandsbanken Blogi

Ålandsbanken Abp:n B-osakkeiden suunnattu anti ja B-osakkeiden luovutus kannustinohjelman toteuttamista varten

Ålandsbanken Abp 
Lehdistötiedote
17.3.2016 kl. 11.31

Ålandsbanken Abp:n B-osakkeiden suunnattu anti ja B-osakkeiden luovutus kannustinohjelman toteuttamista varten

Ålandsbankenin hallitus on päättänyt uusien B-osakkeiden annista ja pankin hallussa olevien 5 394 B-osakkeen luovuttamisesta täyttääkseen pankin muuttuvaa palkitsemista koskevaan palkitsemisjärjestelmään liittyvät velvoitteensa. Ohjelma on kohdistettu toimivalle johdolle ja riskinottajille. Hallitus teki päätöksen yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen nojalla.  

Hallitus päätti yhteensä 20 291 B-osakkeen suunnatusta annista. Osakkeet lasketaan liikkeeseen 23.3.2016, minkä jälkeen haetaan B-osakkeiden listausta Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakkeet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Tämä poikkeaminen perustellaan sillä, että koska Ålandsbanken on pörssinoteerattu yhtiö, niin 50 prosenttia tulosperusteisesta palkkiosta on maksettava pankin osakkeina. Osakkeiden antaminen palkkionsaajille on kannustin ja sitoo heidät pankkiin. Näin ollen suunnatulle annille ja B-osakkeiden antamiselle palkkionsaajille on pankin kannalta painava taloudellinen syy. Merkintähinta on 14,97 euroa osaketta kohden, mikä vastaa B-osakkeen helmikuun 2016 sulkemiskurssien aritmeettista keskiarvoa.  

Sen jälkeen kun liikkeeseenlasku on merkitty kaupparekisteriin, Ålandsbankenin osakepääoma on yhteensä 41 609 574,15 euroa jakautuen 6 476 138 A-osakkeeseen ja 8 790 974 B-osakkeeseen.  Ålandsbankenilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan 5 394 B-osakkeen luovuttamisen jälkeen.  

Ålandsbanken Abp

Lisätietoja antaa:
Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505