Siirry pääsisältöön
06 maaliskuuta 2018
Ålandsbanken Blogi

Ålandsbanken Abp:n B-osakkeiden suunnattu anti kannustinohjelman toteuttamista varten

Ålandsbankenin hallitus on päättänyt uusien B-osakkeiden annista täyttääkseen pankin muuttuvaa palkitsemista koskevaan palkitsemisjärjestelmään liittyvät velvoitteensa. Ohjelma on kohdistettu toimivalle johdolle ja avainhenkiöille. Hallitus teki päätöksen yhtiökokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen nojalla.     

Hallitus päätti yhteensä 11 918 B-osakkeen suunnatusta annista. Osakkeet lasketaan liikkeeseen 23.3.2018, minkä jälkeen haetaan B-osakkeiden listausta Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakkeet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Tämä poikkeaminen perustellaan sillä, että koska Ålandsbanken on pörssinoteerattu yhtiö, osa tulosperusteisesta palkkiosta on maksettava pankin osakkeina. Osakkeiden antaminen avainhenkilöille on kannustin ja sitoo heidät pankkiin. Näin ollen suunnatulle annille ja B-osakkeiden antamiselle avainhenkilöille kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi on pankin kannalta painava taloudellinen syy.   

Merkintähinta on 14,02 euroa osaketta kohden, mikä vastaa B-osakkeen helmikuun 2018 sulkemiskurssien aritmeettista keskiarvoa.   

Sen jälkeen kun liikkeeseenlasku on merkitty kaupparekisteriin, Ålandsbankenin osakepääoma on yhteensä 41 973 054,28 euroa jakautuen 6 476 138 A-osakkeeseen ja 8 971 093 B-osakkeeseen.     

Ålandsbanken Abp  

Lisätietoja antaa: Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505