Siirry pääsisältöön
22 lokakuuta 2020
Lehdistötiedotteet

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-syyskuu 2020

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
22.10.2020 kl. 9.01

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-syyskuu 2020

Ålandsbanken jatkaa, maailmassa vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta, asemiensa vahvis­tamista. Näin ollen voimme raportoida tältä neljännekseltä historiamme parhaan liiketuloksen, 10,7 miljoonaa euroa. Liiketoimintavolyymimme, aktiivisesti hallinnoitu pääoma, ottolainaus ja antolainaus, ovat kaikki saavuttaneet uudet huippulukemat uusien asiakkaiden määrän kasvun ansiosta.

Uskomme, että tuloksen suhteen olemme menossa kohti vuositulosta, joka on parempi tai merkit­tävästi parempi kuin 33,2 miljoonan ennätystuloksemme vuodelta 2019. Voin tyytyväisenä todeta, että on jatkuvaa kysyntää asiakassuhdepankista, jollainen haluamme olla, ja että pankilla on henkilökunta, joka pandemian hankaloittamista olosuhteista huolimatta pystyy vastaamaan kysyntään.”

Tammikuu-syyskuu 2020 verrattuna tammikuu-syyskuuhun 2019

 • Liiketulos kasvoi 14 prosenttia 27,4 miljoonaan euroon (24,1).

 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 14 prosenttia 21,7 miljoonaan euroon (19,1).

 • Korkokate kasvoi 10 prosenttia 44,0 miljoonaan euroon (39,9).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 15 prosenttia 47,9 miljoonaan euroon (41,7).

 • Kulut kasvoivat 8 prosenttia 77,8 miljoonaan euroon (72,0).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 4,9 mil-joonaa euroa (1,4) vastaten 0,16 prosentin luottotappiotasoa (0,05).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 10,8 prosenttiin (10,5).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 13 prosenttia 1,39 euroon (1,23).

 • Ydinpääoman osuus oli muuttumattomat 13,4 prosenttia (13,4 per 31. joulukuuta 2019).

 • Muutetut tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2020 odotetaan muodostuvan paremmaksi tai merkittävästi paremmaksi kuin ennätysvuodelta 2019, toisin sanoen paremmaksi tai merkittävästi paremmaksi kuin 33,2 miljoonaa euroa.

 • Osinko: Hallitus aikoo tehdä 1. tammikuuta 2021 päätöksen 1,00 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta toimintavuodelta 2019.

Kolmas vuosineljännes 2020 verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen 2019

 • Liiketulos kasvoi 12 prosenttia 10,7 miljoonaan euroon (9,5).

 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 12 prosenttia 8,5 miljoonaan euroon (7,6).

 • Korkokate kasvoi 10 prosenttia 14,7 miljoonaan euroon (13,3).

 • Palkkiotuotot, netto, kasvoivat 10 prosenttia 15,2 miljoonaan euroon (13,8).

 • Kulut kasvoivat 10 prosenttia 24,8 miljoonaan euroon (22,5).

 • Rahoitusvarojen arvonalentumiset (netto mukaan lukien palautukset) olivat 0,3 mil- joonaa euroa (0,8) vastaten 0,03 prosentin luottotappiotasoa (0,08).

 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli muuttumattomat 12,3 prosenttia 12,3).

 • Osakekohtainen tulos kasvoi 12 prosenttia 0,55 euroon (0,49).

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni3. nelj.
2020
2. nelj.
2020
%3. nelj.
2019
%1.1-30.9.
2020
1.1-30.9.
2019
%
miljoonaa euroa
Tulos
Korkokate14,714,8-113,31044,039,910
Palkkiotuotot, netto15,215,7-313,81047,941,715
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto0,60,01,6-611,42,8-50
Muut tuotot5,35,7-94,22616,813,128
Tuotot yhteensä35,836,3-132,99110,097,513
Henkilöstökulut-15,3-15,6-2-13,415-46,1-42,49
Muut kulut-6,4-7,1-11-6,30-22,5-21,17
Poistot-3,1-3,12-2,99-9,2-8,59
Kulut yhteensä-24,8-25,8-4-22,510-77,8-72,08
Tulos ennen arvonalentumisia11,010,6410,4632,325,527
Rahoitusvarojen arvonalentumiset, netto-0,3-0,8-61-0,8-64-4,9-1,4
Liiketulos10,79,899,51227,424,114
Tuloverot-2,2-2,07-1,911-5,7-5,015
Katsauskauden tulos8,57,8107,61221,719,114
Tuloksen jakautuminen:
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat8,57,8107,61221,719,114
Volyymitietoja
Saamiset yleisöltä4 2214 18813 9856
Talletukset yleisöltä3 4593 45903 2885
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 16 5476 10775 78813
Oma pääoma280271324713
Taseen loppusumma5 7265 70805 5553
Riskin määrä1 6931 66121 5718
Tunnuslukuja
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 212,311,812,310,810,5
Oman pääoman tuotto, % (ROE), liukuva 12 kk kauden loppuun11,011,010,5
Kulu/tuotto-suhdeluku 30,690,710,690,710,74
Luottotappiotaso, % 40,030,080,080,160,05
LCR, % 5138142163
Loan/deposit ratio, % 6122121121
Core funding ratio, % 7969588
Omavaraisuus, % 84,94,84,4
Ydinpääoman osuus, % 913,414,513,3
Osakekohtainen tulos, euroa 100,550,50100,49121,391,2313
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,550,50100,49121,391,2313
Osakekohtainen tulos, liukuva 12 kk kauden loppuun, euroa1,861,8031,6314
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1117,9517,41315,8613
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu,
euroa
17,9517,41315,8313
Osakekurssi A-osake, euroa18,8017,30914,7028
Osakekurssi B-osake, euroa18,8016,851214,8527
Osakkeiden lukumäärä, tuhat kpl15 58615 586015 5510
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu, tuhat kpl15 59815 599015 5870
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi
muunnettuna
773744471387456987

1 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin
2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin
3 Kulut / Tuotot
4 Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista yleisöltä/saamiset yleisöltä kauden alussa
5 LCR-varat taso 1 ja 2 / 30 päivän nettoulosvirtaukset
6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Talletukset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
7 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat
8 Oma pääoma / Taseen loppusumma
9 Ydinpääoma / Riskin määrä
10 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
11 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä


Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-sep_20.pdf

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/en_resultat_jan-sep_20.pdf

Lisätietoja antaa:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja Puh. + 358 (0)40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp
  Lehdistötiedotteet
  22.10.2020
  Lataa pdf