Siirry pääsisältöön
13 helmikuuta 2018
Ålandsbanken Blogi

Ålandsbanken on julkistanut tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu-joulukuu 2017

Ålandsbanken Abp Lehdistötiedote 13.2.2018 klo 9.01  

 

Ålandsbanken on julkistanut tilinpäätöstiedotteen kaudelta tammikuu-joulukuu 2017

”Vuonna 2017 asiakasmäärän kasvu on jatkunut vakaana kaikilla markkinoilla ja tuloksemme verojen jälkeen on kohentunut 5 prosenttia (20,7 miljoonaa euroa). Yksittäisesti positiivisimpana osatekijänä volyymiemme kasvussa on asiakkaiden sijoitusvolyymien tuntuva kasvu (+ 47 prosenttia). Volyymien kasvun myötä myös nettomääräiset palkkiotuotot ovat kohentuneet selvästi. Kulumme kasvoivat suhteellisen voimakkaasti vuoden aikana (+ 9 prosenttia), mikä suurelta osin johtui pääomamarkkinatoiminnon uuden IT-alustan lanseeraukseen liittyvistä projektikuluista sekä uuden henkilöstön palkkaamisesta asiakasliiketoimintamme kehittämiseksi.     Digitalisointi ja kestävään kehitykseen liittyvät seikat saavat yhä keskeisemmän roolin finanssialalla. Ålandsbankenin on hyvin asemoituneena kummallakin alueella, mutta sen lisäksi tarjoamme asiakkaille jatkossakin mahdollisuuden tavata asiakasneuvojansa henkilökohtaisesti. Tämä vaihtoehto on yhä harvemman asiakkaan saatavilla muissa pankeissa.”   

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja

Tammikuu – joulukuu 2017 verrattuna tammikuu – joulukuuhun 2016

 • Liiketulos kasvoi 4 prosenttia 26,0 miljoonaan euroon (25,1).  
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 5 prosenttia 20,7 miljoonaan euroon (19,7).  
 • Korkokate kasvoi 1 prosentin 55,9 miljoonaan euroon (55,1).  
 • Palkkiotuotot, netto kasvoivat 11 prosenttia 49,7 miljoonaan euroon (44,9).  
 • Kulut kasvoivat 9 prosenttia 99,8 miljoonaan euroon (91,3).  
 • Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 2,1 miljoonaa euroa (4,1) vastaten 0,06 prosentin luottotappiotasoa (0,11).  
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 9,1 prosenttia (9,1).  
 • Osakekohtainen tulos oli 1,35 euroa (1,29).  
 • Ydinpääoman osuus laskettuna ilman siirtymäsääntöjä oli 12,9 prosenttia (11,8).  
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,65 euroa osaketta kohden (0,60).  
 • Tulevaisuudennäkymät: Liiketuloksen vuodelta 2018 odotetaan olevan samaa tasoa tai parempi kuin vuodelta 2017     

Neljäs vuosineljännes 2017 verrattuna neljänteen vuosineljännekseen 2016

 • Liiketulos kasvoi 3 prosenttia 6,5 miljoonaan euroon (6,3).  
 • Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos kasvoi 5 prosenttia 5,2 miljoonaan euroon (4,9).  
 • Korkokate kasvoi 1 prosentin 14,1 miljoonaan euroon (14,0).   
 • Palkkiotuotot, netto kasvoivat 3 prosenttia 12,6 miljoonaan euroon (12,2).  
 • Kulut kasvoivat 6 prosenttia 25,3 miljoonaan euroon (23,8).  
 • Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,6 miljoonaa euroa (1,0) vastaten 0,06 prosentin luottotappiotasoa (0,11).  
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 8,8 prosenttia (8,9).  
 • Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,32).    

Taloudelliset tunnusluvut

Konserni4. nelj. 20173. nelj. 2017%4. nelj. 2016%1.1.-31.12. 20171.1.-31.12. 2016%
miljoonaa euroa        
Tulos        
Korkokate14,114,3-114,0155,955,11
Palkkiotuotot, netto12,612,2412,2349,744,911
Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto1,01,8-460,3 3,14,2-26
Muut tuotot4,63,9204,7-219,316,219
Tuotot yhteensä32,432,2131,24128,0120,46
         
Henkilöstökulut-14,9-14,16-14,80-59,8-57,05
Muut kulut-8,5-8,33-7,513-32,9-28,316
Poistot-1,9-2,0-6-1,527-7,1-5,920
Kulut yhteensä-25,3-24,44-23,86-99,8-91,39
         
Tulos ennen arvonalentumistappioita7,17,8-87,4-328,229,2-3
         
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista-0,6-0,69-1,0-41-2,1-4,1-47
Liiketulos6,57,2-106,3326,025,14
         
Tuloverot-1,3-1,5-9-1,4-6-5,3-5,4-2
Katsauskauden tulos5,25,8-104,9520,719,75
Tuloksen jakautuminen:        
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat5,25,8-104,9520,719,75
         
Volyymitietoja        
Antolainaus yleisölle3 9793 96703 8084   
Ottolainaus yleisöltä 13 1973 286-33 1003   
Aktiivisesti hallinnoitu pääoma 25 7375 70013 90047   
Oma pääoma23423022225   
Taseen loppusumma5 3535 35605 1374   
Riskin määrä1 5381 553-11 576-2   
         
Tunnuslukuja        
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 38,810,1 8,9 9,19,1 
Kulu/tuotto-suhdeluku 40,780,76 0,76 0,780,76 
Luottotappiotaso, % 50,060,06 0,11 0,060,11 
Epävarmojen saatavien osuus, brutto, % 60,350,66 0,57    
Epävarmojen saatavien varausaste, % 76041 50    
Core funding ratio, % 88891 89    
Omavaraisuus, % 94,44,3 4,3    
Ydinpääoman osuus, % 1012,912,6 11,8    
Osakekohtainen tulos, euroa 110,340,38-100,3251,351,295
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,340,37-90,3261,341,285
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1215,1414,98114,504   
Osakekohtainen oma pääoma, laimennettu, euroa15,0214,82114,375   
Osakekurssi A-osake, euroa14,2014,86-414,84-4   
Osakekurssi B-osake, euroa14,0514,90-614,38-2   
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), tuhat kpl15 43515 335115 2991   
Osakkeiden lukumäärä (pl. omat osakkeet), laimennettu, tuhat kpl15 58615 588015 5720   
Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna693702-168516916831

 

1 Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit. 2 Aktiivisesti hallinnoitu pääoma käsittää omissa rahastoissa olevan hallinnoitavan pääoman sekä täyden valtakirjan varainhoidossa ja konsultatiivisessa varainhoidossa olevan arvopaperivolyymin. 3 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin. 4 Kulut / Tuotot. 5 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista / Antolainaus yleisölle kauden alussa. 6 Epävarmat saatavat, brutto / Antolainaus yleisölle ennen arvonalentumistappiovarauksia. 7 Saamiskohtaiset arvonalentumistappiovaraukset / Epävarmat saatavat, brutto. 8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut  joukkolainat. 9 Oma pääoma / Taseen loppusumma. 10 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 %. 11 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin. 12 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä.

Tilinpäätöstiedote julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena käännöksenä suomeksi.  https://www.alandsbanken.ax/uploads/pdf/result/fi_resultat_jan-dec_17.pdf  


Lisätietoja antaa:
 
Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja  Puh. + 358 (0)40 512 7505