Siirry pääsisältöön
11 helmikuuta 2016
Lehdistötiedotteet

B-osakkeiden anti Ålandsbankenin henkilöstön osakesäästöohjelman puitteissa

Ålandsbankenin hallitus on yhtiökokouksen 10. huhtikuuta 2014 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt laskea liikkeeseen 33 582 B-osaketta pankin henkilöstön osakesäästöohjelmaan liittyvien pankin velvoitteiden täyttämiseksi.

Ålandsbankenin osakesäästöohjelma on työntekijöille vapaaehtoinen säästöohjelma, jossa he voivat säästää enintään viisi prosenttia kuukausipalkastaan B-osakkeiden merkitsemistä varten puolivuosittaisissa suunnatuissa osakeanneissa. Työntekijät merkitsevät B-osakkeen kurssiin, joka alittaa osakeantia edeltävän kalenterikuukauden keskikurssin 10 prosentilla. Osakesäästöohjelma otettiin käyttöön vuonna 2015 yksivuotisena ja sitä jatkettiin koskemaan myös vuotta 2016.

Osakeanti koskee säästöjaksoa 1.7. - 31.12.2015. Kolmen vuoden kuluttua kustakin osakeannista Ålandsbanken antaa kullekin osakeanteihin osallistuneelle ja edelleen konsernin palveluksessa olevalle työntekijälle yhden matching-osakkeen jokaista työntekijän suunnatuissa osakeanneissa hankkimaa ja edelleen omistamaa osaketta kohden.

Osakeannin jälkeen Ålandsbankenin osakepääoma on 41 568 621,74 euroa sekä A-osakkeiden lukumäärä 6 476 138 osaketta ja B-osakkeiden 8 770 683 osaketta.

Lisätietoja:

Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja, puhelin + 358 (0)40 512 7505


  • Ålandsbanken Abp
    Lehdistötiedotteet
    11.02.2016
    Lataa pdf