12 syyskuuta 2022
Suomi

EKP:n rahapoliittiset päätökset 8.9.2022

DJI 0767

Jyri Suonpää

Korkojohtaja, Ålandsbanken Rahastoyhtiö

Odotustemme ja markkinakonsensuksen mukaisesti EKP nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan (talletus-, perus- ja jälleenrahoitus-) 75 korkopisteellä. Markkinoiden ja erityisesti pankkien kannalta tärkein talletuskorko, nousi siis pitkästä aikaa positiiviseksi (0,75 %). Inflaatioennusteita tarkistettiin selvästi ylöspäin: vuodelle 2022 8,1 %, vuodelle 2023 5,5 % ja vuodelle 2024 2,3 %. Talouskasvuennusteita taas korjattiin alaspäin: 2022 3,1 % (YoY), 2023 0,9 % ja 2024 1,9 %. Talouskasvuennusteita pidän melko optimistisina.

EKP ilmoitti myös jatkavansa korkojen nostoja vaimentaakseen kysyntää ja hillitäkseen inflaatio-odotusten nousua. Oletamme edelleen, että vuoden jäljellä olevissa kokouksissa loka- ja joulukuussa kummassakin nostetaan korkoja 50 korkopisteellä.

Koronnosto: EKP päätti nostaa kolmea ohjauskorkoaan 75 korkopisteellä ja nostaa siis peruskoron 1,25 prosenttiin ja talletuskoron 0,75 prosenttiin. Se aikoo myös nostaa korkoja edelleen kutsuen inflaatiota "liian korkeaksi" ja ohjauskorkojen tasoa, joka vallitsi ennen eilen julkistettua muutosta "erittäin elvyttäväksi".

Tasapainokorko/neutraalikorko/tavoitekorko: EKP ei antanut selkeää ohjeistusta siitä, kuinka korkealle se voi nostaa korkoja. Mutta EKP:n lausunnon sävy ja Lagarden viittaus uusiin koronkorotuksiin "useissa kokouksissa" voisivat viitata ainakin kahteen, mutta todennäköisesti alle viiteen uuteen koronkorotukseen. Arvaukseni tasapainokoron tasosta euroalueella on noin 2 %.

Osto-ohjelmat: EKP jatkaa osto-ohjelmiensa APP ja PEPP erääntyvien erien uudelleensijoittamista. PEPP-uudelleensijoitukset jatkuvat entiseen tapaan ainakin vuoden 2024 loppuun asti ja ne toteutetaan joustavasti, (eli Italian kaltaisten heikompien maiden joukkovelkakirjalainat muodostavat suuremman osuuden). Lagarden mukaan korot ovat ajankohtainen rahapolitiikan väline. Määrällisestä kiristämisestä (QT) antamalla erääntyvien APP-joukkovelkakirjojen valua pois EKP:n taseesta keskustellaan vasta "aikanaan".

TLTRO-operaatiot (kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot) – näitä käsitellään myöhemmin: EKP ilmoitti, että kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin ei tehdä muutoksia. Lagarden mukaan EKP arvioi lopulta TLTRO:t uudelleen tilanteen muuttuessa. Asiasta ei keskusteltu tänään, vaan EKP tekee myös sen "aikanaan".

TPI- korkoerotyökalu (Transmission Protection Instrument): EKP ei valottanut tämän kiistanalaisen välineen aktivointia, mutta muutti lehdistötiedotteen sanamuotoa jonkin verran: "Transmission Protection Instrument on käytettävissä estämään aiheettomia markkinadynamiikan häiriöitä, jotka voisivat muodostaa vakavan uhan rahapolitiikan välittymiselle euroalueen sisällä.”

• Varantopalkkio: EKP lopetti pankeille suunnatun kaksitasoisen varantopalkkiojärjestelmän. Itse asiassa sehän menetti merkityksensä, koska liikepankeille tarjottava talletuskorko on nyt siis 0,75 %.

Jyri Suonpää
Korkojohtaja, Ålandsbanken Rahastoyhtiö

12-09-2022

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!

Ostersjon berg klippor hav fyr