06 toukokuuta 2021
Suomi

Yrityslainoista saa edelleen hyvää ja tasaista tuottoa – kunhan valitsee oikean rahaston

Lipper fund award hav strand stenar

Jarkko Toivonen

Rahastonhoitaja, Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Korkojen nousu on puhuttanut sijoittajia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Ja aivan oikeutetusti sijoittajat pohtivat tämän kehityksen mahdollista jatkumista, sen kulmakerrointa sekä sitä, tulisiko korkosijoituksista olla huolissaan. Pitkät valtionlainakorot ovatkin nousseet kohtuullisesti vuoden alun tasoista, erityisesti USA:ssa. Mielestämme tämä on kuitenkin merkki talouksien toipumisesta ja jonkinlaisesta paluusta pandemiaa edeltävään aikaan. Tämä on yritysten kannalta erittäin positiivista ja se näkyy niin toteutuneissa tuloksissa kuin myös yritysten antamissa ohjeistuksissa tulevista voittojen kehityksestä.

Korkojen nousu on näkynyt nimenomaan pitkissä koroissa (10 vuoden korot), eikä niinkään korkokäyrän lyhyemmässä päässä. Lyhyet korot ovat pysyneet muuttumattomina eli korkokäyrä on jyrkentynyt. Odotukset lyhyiden korkojen noususta ovat erittäin maltillisia ja pitkällä tulevaisuudessa. Yrityslainojen korkokäyrä ei ole jyrkentynyt läheskään samaan tahtiin kuin niin sanottu riskitön valtionlainojen korkokäyrä. Keskuspankkien osto-ohjelmat tulevat jatkumaan vielä pitkään ja muun muassa viime kokouksessaan EKP ilmoitti, että keskuspankki tulee kiihdyttämään ostoja entisestään.

Korkosijoituksissa sijoituskohteen pituudella, maturiteetilla, on merkittävä vaikutus tuottoon ja riskiin. Korkokäyrän jyrkentyessä pitkien korkosijoitusten korkoriski realisoituu ja sijoituksen hinta laskee. Tästä syystä vallitsevassa tilanteessa sijoittajan on hyvä pitää korkosijoitusten keskimääräinen maturiteetti, duraatio, alhaisena. Tämänhetkisillä korko-odotuksilla alle neljän vuoden duraatio on jo varsin maltillinen.

Noin vuosi sitten pandemian todella iskiessä ja epävarmuuden kasvaessa riskimarginaalit levenivät voimakkaasti. Siitä on jo palattu pandemiaa edeltäville tasoille, kiitos elvytyksen ja keskuspankkien osto-ohjelmien. Tähän vaikutti erityisesti myös yritysten kyky hallita tilannetta siten, että pelätyt riskit eivät realisoituneet. Suhteessa vallitsevaan korkotasoon ja odotuksiin yrityslainat tarjoavat edelleen kelpo tuottoa, etenkin kun sijoittaja pitää niiden duraation maltillisena. Erityisesti pohjoismaalaiset yrityslainat ovat edelleen hyvin houkuttelevilla tasoilla tuotto-/riski -suhteessa.

Ålandsbanken Euro Bond on pohjoismaisiin euromääräisiin ja hyvän luottoluokituksen saaneisiin yrityslainoihin keskittyvä matalan duraation rahasto. Rahaston duraatiotavoitteena on noin kolme vuotta tai vähän alle (tällä hetkellä 2,5). Pohjoismaiset yritykset muodostavat noin 80 % koko rahaston sijoituksista ja rahaston sijoitusten keskimääräinen luottoluokitus on BBB-, eli korkeamman luokituksen saaneita IG (Investment Grade) -yrityksiä.

Ålandsbanken Euro Bond sai huhtikuussa 2021 korkeasti arvostetun Refinitiv Lipper -rahastopalkinnon luokkansa parhaana pohjoismaalaisena rahastona - nyt jo kahdeksatta vuotta peräkkäin. Myös rahastoja vertaileva Morningstar-analyysiyhtiö on antanut rahastolle täydet viisi tähteä kaikilla tarkastelemillaan ajanjaksoilla (3, 5 ja 10 vuotta). Mielestämme tämä on hyvä osoitus ja arvostus siitä, että pitkäjänteinen ja vahvuuksiin keskittyvä tapamme toimia kantaa hedelmää asiakkaillemme. Meillä Ålandsbankenin korkovarainhoidossa on yli 20 vuoden kokemus - erilaisissa markkinaolosuhteissa toimimisesta, ja tulemme jatkamaan hyväksi osoittautunutta työtapaamme.

Refiniv Lipper Fund Awards -palkinnon laskentamenetelmä varmistaa, että vertailussa menestyneet rahastot ovat tuottaneet muita vastaavia rahastoja paremmin johtuen johdonmukaisesta ja pitkäjänteisestä riskinkorjaustyöstä.

Jarkko Toivonen
Rahastonhoitaja
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

*Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!