22 helmikuuta 2021
Suomi

Hyvä tuotto ja hyvät yöunet – mahdollinen yhtälö?

Aab Lars Soderfjall6

Lars Söderfjell

Osakejohtaja, Ålandsbanken Rahastoyhtiö

Riskiomaisuuslajien markkinat elpyivät ennätysvauhtia helmikuussa 2020 alkanutta pandemia-aaltoa seuranneen laskun jälkeen. Jo puoli vuotta myöhemmin osakemarkkinat olivat palautuneet pandemiaa edeltäneelle tasolle, ja vuoden lopulla myös yrityslainamarkkinat olivat elpyneet ennalleen. Tällä hetkellä sekä osakkeiden että yrityslainojen kauppa käy lähes historiallisen kuumana.

Markkinoiden ennätyksellisen nopea elpyminen 2020

Selitys tälle dramaattiselle viime vuoden aikana tapahtuneelle muutokselle löytyy tietysti hallitusten ja keskuspankkien tekemistä valtavista rahoitus- ja rahapoliittisista elvytystoimista, joiden tarkoituksena on ollut talouksien tukeminen. Tilanteessa, jossa menojen kasvu tai veronkevennykset yhteenlaskettuna ylittävät 10 % globaalista BKT:stä ja korot ovat monessa maassa nollan alapuolella, ei ehkä ole kovin yllättävää, että rahoitusmarkkinat ovat toipuneet. Sen sijaan kysymykseksi nouseekin, miten paljon kasvunvaraa markkinoilla on jäljellä lähivuosien aikana.

Tavoittelemme pitkän aikavälin tuottoa…

Meidän täytyy aloittaa pohtimalla, mitkä omaisuuslajit antavat parhaat pitkän aikavälin tuotot. Jos aloitamme vaikkapa alhaisimman riskin omaisuuslajeista, esimerkiksi valtionobligaatioista, herää kysymys, onko kyseessä riskitön tuotto vai tuototon riski. Kaikkialla Länsi-Euroopassa viiden vuoden valtionlainojen korot ovat nyt miinuksella, toisin sanoen sijoittajat saavat maksaa ilosta lainata rahaa valtiolle. Kun otamme huomioon myös inflaation, saamme tulokseksi vahvasti negatiivisen odotetun todellisen tuoton!

Mikäli olemme valmiita ottamaan vähän suuremman riskin – esimerkiksi korkean luottoluokituksen yrityslainojen muodossa – nousevat tuotto-odotukset nollan paremmalle puolelle, mutta pysyvät useimmiten edelleen alhaisempina kuin inflaatioaste. Vasta kun tarkastelemme alhaisemman luottoluokituksen luottoja (n.s. high yield -lainat), voimme odottaa noin 4 %:n vuosituottoa.

Osakkeet ovat edelleen se omaisuuslaji, joka tarjoaa pitkällä aikavälillä korkeimmat tuotto-odotukset. Arviomme mukaan suurten länsimaisten markkinoiden realistinen tuotto-odotus on tällä hetkellä noin 8 % vuodessa. Vaikka tämä tuotto-odotus on hieman alhaisempi kuin millä meitä on hemmoteltu viime vuosina, se ylittää edelleen selvästi ”riskittömien” sijoitusten tuoton.

…samalla, kun vältämme liian suuria riskejä.

Hinta, jonka sijoittaja maksaa saavuttaakseen pitkällä aikavälillä inflaation ylittävän tuoton on yksinkertaisesti menetetyt yöunet. Vain viimeisten viiden vuoden aikana globaali markkinaindeksi on laskenut vähintään kymmenen prosenttia viisi kertaa, ja tällöin on ollut tärkeää pysytellä sitkeästi mukana markkinoilla, kunnes voi hyötyä ennemmin tai myöhemmin jälleen tapahtuvasta noususta!

Uskomme, että markkinoiden heilahtelut ovat jatkossakin suuria. Epävarmuus maailmantalouden elpymisvauhdin ja -voimakkuuden suhteen on merkittävä. Tässä vaiheessa on myös vaikeaa arvioida mitä tulee tapahtumaan, kun keskuspankit ja hallitukset jossain vaiheessa lieventävät elvytystoimiaan, joilla on viime vuosina ollut suuri merkitys talouksien vakauttamisessa.

Lähivuosina tulemme siis edelleen tasapainottelemaan hyvän tuoton ja hyvien yöunien välillä. Vaikka osakkeilla vaikuttaisi olevan hyvät tuotto-odotukset keskipitkällä aikavälillä, on järkevää olla satsaamatta kaikkea yhden kortin varaan – salkku, joka koostuu sekä osakkeista että korkosijoituksista, tarjoaa kyllä hivenen alhaisemmat tuotto-odotukset kuin puhdas osakesalkku, mutta yleensä se on myös huomattavasti vähemmän altis markkinoiden heilahteluille.

Paras pitkän aikavälin säästövaihtoehto sijoittajalle, jolla ei ole tarpeeksi aikaa tai varoja sopivan salkun kokoamiseen ja sen aktiiviseen hoitamiseen, on mielestäni tasapainotettu yhdistelmärahasto. Mikäli haluaa ottaa hieman suuremman riskin, tähän ratkaisuun on helppo lisätä yksi tai useampia osakerahastoja, ja jos taas halua alentaa riskitasoa, voi ratkaisua täydentää korko- tai asuntorahastoilla halutun tuotto- ja riskiprofiilin saavuttamiseksi.

Lars Söderfjell
Osakejohtaja, Ålandsbanken Rahastoyhtiö

Katso webinaarimme, jossa Ålandsbanken Varainhoito suuntaa katseen eteenpäin.

Tätä julkaisua on pidettävä markkinointiaineistona. Huomaa, että kaikkeen arvopaperisijoittamiseen liittyy riskejä. Sijoituksen arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tervetuloa pankkiin, joka arvostaa sinua ja ympäristöä!