22 tammikuuta 2020
Suomi

Itämeriprojekti 2020

Alandsbanken ostersjoprojektet 2020

Ålandsbanken on Itämeriprojektin kautta rahoittanut Itämeren tilaa edistäviä hankkeita jo vuodesta 2014. Rahoitusta jaetaan viidessä eri kategoriassa, ja tukea hankkeilleen voivat hakea esimerkiksi yritykset, säätiöt ja konkreettisiin tuloksiin tähtäävät tutkimushankkeet.

Usko yksilön vaikuttamismahdollisuuksiin Itämeren pelastamisessa heijastuu Itämeriprojektin hakemuksista

Itämeriprojektin rahoitushaku oli auki alkukesästä syyskuun loppuun, ja projekti vastaanotti tänä vuonna yhteensä 95 hakemusta, joiden tavoitteena on parantaa Itämeren tilaa. Rahoitushaun viisi kategoriaa ovat digitaaliset innovaatiot, konkreettiset kilogrammat, osallistavat projektit, paikalliset vesiensuojeluprojektit sekä lasten ja nuorten projektit.

Tämän vuoden hakemusten yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousi kestävä kuluttaminen.

Kaiken kaikkiaan hakemusten joukossa oli kuitenkin laaja kirjo aihealueita ja ratkaisuja Itämeren tilan parantamiseksi. Hakemuksista heijastui vahvasti usko yksilön vaikutusmahdollisuuksiin koskien Itämeren tilaa ja monet hankkeet liittyivät ympäristökasvatukseen ja tietoisuuden lisäämiseen. Muovijätesekä jätteiden ja materiaalien kierrätys oli läsnä monessa hakemuksessa. Hakemusten joukossa oli myös Itämeren rehevöitymiseen ja siitä johtuviin leväkukintoihin liittyviä hankkeita. Suurin osa hakemuksista saatiin kategoriaan osallistavat hankkeet, joka on vuosien saatossa kerännytkin kategorioista eniten hakemuksia. Ympäristöasiantuntijoista koostuva tuomaristo käy hakemukset läpi, ja rahoitusta saavat hankkeet julkistetaan kevään aikana.

Viime vuonna Ålandsbankenin Itämeriprojekti rahoitti hankkeita yhteensä 300 000 eurolla ja vuosien saatossa Ålandsbanken on tukenut erilaisia ympäristöhankkeita noin 2 300 000 eurolla. Tänä vuonna Itämeren tilaa edistäville hankkeille on jaossa jopa 500 000 euroa.

– Ihmisten toimet vaikuttavat Itämeren tilaan niin hyvässä kuin pahassa, ja haluamme kannustaa kaikkia osallistumaan suojelutyöhön. Vain yhteistyöllä voimme aikaansaada pysyvän muutoksen, Ålandsbankenin Suomen johtaja ja Itämeriprojektin tuomariston puheenjohtaja Anne-Maria Salonius sanoo.

Teksti: Jenny Ruda, kuva: Adobe Stock
Artikkeli lehdestä Ålandsbanking 2/2019
julkaistu 22.01.2020

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!