05 joulukuuta 2023
Suomi

Kajastusta horisontissa

Federal reserve marknadskronika 2023

Niklas Wellfelt

Ålandsbanken Rahastoyhtiön päästrategi

Alkusyksyllä huomasimme selkeän muutoksen riskinottohalussa, kun laajat osakeindeksit niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa laskivat ja korkojen nousu aiheutti paineita sijoittajille.

Alamme lähestyä vuoden 2022 alussa alkaneen koronnostokauden loppua. Tuolloin maailmassa elettiin vielä nollakorkoaikaa, jolloin korot olivat poikkeuksellisen alhaalla ja monin paikoin jopa negatiivisia. Ajat kuitenkin muuttuivat nopeasti. Kukaan vakavasti otettava ennusteiden laatija ei tuolloin olisi osannut hahmottaa, kuinka korkeaksi inflaatio nousisi ja miten voimakkaasti keskuspankit siihen sittemmin reagoisivat.

Tästä näkökulmasta katsoen maailmantalous on suoriutunut stressitestistä huomattavasti odotettua paremmin. Nyt olemme kuitenkin lähellä korkohuippua. Yhdysvallat johtaa teollistuneiden länsimaiden suhdannekiertoa ja sillä on samalla maailman suurin ja merkittävin talous. Ei ihme, että Yhdysvaltain kehitys vaikuttaa voimakkaasti maailmanlaajuisiin rahoitusmarkkinoihin. Yhdysvaltain taloussuhdannetiedot ovat yllättäneet tänä vuonna positiivisesti, mikä on edistänyt obligaatiokorkojen
selvää nousua. Yhdysvaltojen kymmenen vuoden obligaatiokorot ovat syksyn aikana nousseet korkeimmalle tasolle 15 vuoteen, sitten vuoden 2008 finanssikriisin alun.

”Korot on nyt todennäköisesti valmiiksi korotetut, mikä luo valoisampia näkymiä.”

Mahdollinen pehmeä lasku USA:ssa ja Euroopassa

Toiveet Yhdysvaltain talouden pehmeästä laskusta ovat kasvaneet, mutta liioittelevan vahvat tilastot saattavat provosoida rahapolitiikan kiristämistä, mikä on nostanut obligaatiokorkoja. Siksi Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) syyskuinen
päätös jättää ohjauskorko ennalleen oli tärkeä signaali. Fed ei myöskään jatkanut korkojen korotusta 1,5 vuoden voimakkaan rahapoliittisen kiristämisen jälkeen, mikä viittaa siihen, että korkohuippu on todennäköisesti lähellä.

Korkojen voimakkaasta noususta huolimatta Fed katsoo Yhdysvaltain talouden osoittavan vakaata kasvua. Työmarkkinat ovat hieman viilentyneet, mutta pysyvät edelleenkin vahvoina. Fed korostaa kuitenkin, että inflaatio on yhä liian korkea. Keskuspankki on päivittänyt tulevien vuosien BKT-ennusteensa. Sen sijaan inflaatioennuste säilyy käytännössä ennallaan, mikä viittaa siihen, että Fed odottaa talouden “pehmeää laskua”.

Euroopan keskuspankki (EKP) nosti hieman yllättäen korkoaan syyskuun puolivälissä. Tulkitsemme sen kuitenkin pehmeäksi tai ”kyyhkysmäiseksi” korotukseksi, kuten markkinoilla on tapana sanoa. Tätä tukee se, että EKP toteaa ohjauskoron saavuttaneen tason, joka edesauttaa merkittävästi inflaation palautumista tavoitteeseensa. Keskuspankki ei ole täysin sulkenut ovea uusilta korotuksilta, ja markkinoilla ohjauskoron mahdollista nostoa pidetään odotettavana. Arviomme mukaan tämä oli kuitenkin viimeinen korotus EKP:lta. Seuraava askel on todennäköisesti korkojen lasku, ehkä ensi vuoden loppua kohti.

Varovainen korkoennuste

Ruotsin keskuspankki Riksbanken ilmoitti syyskuun lopussa korkojen korotuksesta, joka saattoi myös olla viimeinen. Riksbankenin korkokehitysennuste oli hieman odotettua pidättyväisempi ja viittaa siihen, että johto arvioi uuden koronnoston todennäköisyyden olevan alle 50 prosenttia. Toisin sanoen koronnosto saattaa olla jo tehty. Tulevat tilastot ovat ratkaisevia korkopolitiikalle ennen seuraavaa kokousta marraskuussa.

Kuten aiemminkin, Ruotsin keskuspankin arvion mukaan rahapolitiikan on oltava tiukka pidemmällä aikavälillä, jotta inflaatio väistyy ja vakiintuu pysyvästi lähelle 2 prosentin tavoitetta. Pankki antaa viitteitä siitä, että ohjauskorkoa alennetaan vähitellen, alkaen vasta vuoden 2025 toisella puolivuotiskaudella.

”Korkojen voimakkaasta noususta huolimatta Fed katsoo Yhdysvaltain talouden osoittavan vakaata kasvua. Työmarkkinat ovat hieman viilentyneet, mutta pysyvät edelleenkin vahvoina.”

Helpotusta kotitalouksille 2024

Kun globaali hintojen nousu toivottavasti hidastuu, markkinoiden painopiste siirtyy todennäköisesti inflaatiosta ja keskuspankkipolitiikasta enemmänkin suhdanteiden ja kysynnän näkymiin vuonna 2024.

Alhaisempi inflaatio, vakaat korot ja edelleen vahvat työmarkkinat takaavat kotitalouksille kasvavat reaalitulot ja huomattavasti entistä suotuisamman tilanteen ensi vuonna. Yksityinen kulutus kattaa lähes 70 prosenttia Yhdysvaltain BKT:sta, joten kotitalouksien kysynnän odotetaan olevan tärkeä kasvumoottori vuonna 2024. Näemme mielestämme valon kajastavan horisontissa. Korot ovat nyt todennäköisesti valmiiksi korotetut, mikä luo valoisampia näkymiä.

Niklas Wellfelt
Ålandsbanken Rahastoyhtiön päästrategi
Artikkeli lehdestä Ålandsbanking 2/2023
05-12-2023

Tervetuloa pankkiin, joka pitää huolta sinusta ja ympäristöstä

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken