16 tammikuuta 2023
Suomi

Lindalle kaikki liittyy kestävään kehitykseen

Linda lund alandsbanken

Uudet säännökset, direktiivit ja suositukset kestävämmän yhteiskunnan saavuttamiseksi valtaavat yhä enemmän tilaa finanssialalla. Muutos ei tule olemaan kivuton, mutta Linda uskoo sen tapahtuvan nopeammin kuin voimme kuvitellakaan.

Linda Lund teki pitkän uran HR:n (Human Resources) parissa ja päätyi johtopäätökseen, että kaikki elämässä – työ, sosiaalinen elämä ja perhe-elämä, jopa vapaa-aika ja retket ahvenanmaalaisessa luonnossa – liittyvät toisiinsa. Sen takia hän päätti vaihtaa suuntaa, kun mahdollisuus siihen avautui.

Vastuullisuusvastaavan virka on vain vuoden vanha. Ålandsbanken on jo useamman vuoden ollut ympäristö- työn edelläkävijä, mutta alueen kasvaessa entisestään on uudelle roolille tarvetta. Lindan tehtävänä on varmistaa, että päivitetty tieto
ja osaaminen yltävät organisaation kaikkiin osiin pankin sopeutuessa muutokseen. Lyhyesti sanottuna: –Mitä meidän organisaationa tulee tehdä, ja miten.

Kestävä kehitys neljässä osassa

Tänä päivänä, ja lähitulevaisuudessa, koko organisaation tulee työskennellä vastuullisuuskysymysten parissa kaikilla tasoilla. Ålandsbanken on jakanut työn neljään osaan: vastuulliset sijoitukset, vastuullinen luotonanto, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu, jotka kaikki juontavat juurensa YK:n 17 maailmanlaajuiseen kestävän kehityksen tavoitteeseen. Koska nämä tavoitteet ovat kansainvälisellä tasolla, Ålandsbanken on purkanut ne pienempiin osiin luodakseen selkeän painopisteen toiminnan suunnittelemiseksi jatkossa.

Minkä tasoista Ålandsbankenin kestävän kehityksen työ on verrattuna muihin pankkeihin? Linda törmää usein tähän kysymyksen, mutta työtä on vaikea verrata. Kaikki on kovin uutta, ja eri toimijoiden edellytykset kovin erilaisia. Hän voi kuitenkin kertoa, mitkä osa-alueet ovat pankin vahvuuksia ja missä voisi kehittyä.

Ålandsbankenin vahvuus

Ålandsbankenin vahvuutena on pankin alkuperä. Jäljellä on yrittäjämentaliteettia ja tee-se-itse-henkeä pieneltä saarelta, jonne asukkaat perustivat oman pankin seudun selviytymisen vuoksi.

–Työ mitä teemme täällä on todellista, tavoitteena aikaansaada muutoksia.

Pankin toinen vahvuus on, että se on hyvä seuraamaan yhteiskunnan ja fi nanssialan kehitystä – mutta kulkee kuitenkin omaa tietään ja tekee valintansa omien edellytystensä mukaisesti. Itämeriprojekti ja Åland Index ovat hyviä esimerkkejä tästä.

Ålandsbankenin kolmas vahvuus on sen pieni koko verrattuna moneen muuhun pankkiin. Se antaa tilaa nopeille päätöksille ja muutokselle, varsinkin niille tulisieluille, jotka edistävät asioita pankin sisällä omasta mielenkiinnostaan.

Linda lund alandsbanken 2

”Työ mitä teemme täällä on todellista, tavoitteena aikaansaada muutoksia.”

Linda Lund. Vastuullisuusvastaava, Ålandsbanken.

Tilaa parannuksille

Parannusehdotuksena Linda näkee tarpeen huomioida paremmin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset. Hän uskoo vahvasti, että asiakkaat haluavat keskustella vastuullisuudesta – ja että ainoa tie siihen kulkee yhteistyön kautta. Silloin tarvitaan vankkaa tietoa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeista.

–Asiakkaathan haluavat tehdä kestävämpiä valintoja.

Ålandsbanken voi tänä päivänä tarjota vastuullisia tuotteita esimerkiksi sijoitustuotteiden puolella, mutta tämä on vasta alkua. Tarvitaan monipuolisempi tarjonta ja koko toimintaan vaikuttava vastuullinen työskentelytapa.

–Toivon, että voimme näyttää rohkeutta ja läpinäkyvyyttä. Luulen, että muut pankit odottavat sitä meiltä.

Optimisti, tottakai

Linda on syntynyt ja varttunut Ahvenanmaalla, ja hän asuu miehensä ja kahden lapsensa kanssa Maarianhaminassa. Hän lukee paljon ja uppoutuu mielellään tiettyihin aiheisiin. Muotoilu, ja varsinkin teollinen muotoilu ja sen vastuullisuuskysymykset ovat kiinnostaneet Lindaa viime aikoina. Hän tekee toki muutakin kuin miettii ympäristöä ja kestävää kehitystä. Vapaa-ajallaan hän tapaa mielellään ystäviä, treenaa ja lataa akkujaan luonnossa – mielellään merellä tai sen äärellä. Koti Ahvenanmaalla on silloin suuri etuoikeus.

Sekä roolissaan vanhempana että asukkaana luonnonkauniilla Ahvenanmaalla on syytä huolestua hälyttävistä uutisista, joita meille syötetään päivittäin. Linda on kuitenkin optimisti. Sen perusteella, mitä sekä hän että organisaatio oppivat päivittäisessä kestävän kehityksen työssä, hän näkee, että on mahdollista vaikuttaa.

–Se ei tule olemaan helppoa, mutta se tulee onnistumaan.

Lähitulevaisuudessa

Pankin ilmastostrategian tavoitteet on asetettu.

– Nyt ne täytyy saavuttaa, Linda toteaa. Ålandsbanken panostaa paljon YK:n vastuulliseen pankkitoimintaan ja Net-Zero Banking Alliancen mukaisiin periaatteisiin sekä Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteen saavuttamiseen, joka on enintään 1,5 asteen lämpeneminen. Strategisella tasolla YK:lta saa tarvittaessa paljon tukea.

Pankin on myös noudatettava EU:n taksonomiaa, ja oikean tiedon saanti on silloin äärimmäisen tärkeää. Vain sen avulla voidaan raportoida todellisista vaikutuksista ja tulkita mahdolliset edistysaskeleet matkalla kohti kestävää kehitystä. Joskus on hankalaa tulkita, minkä tyyppistä dataa tarkoitetaan ja miten se pitäisi raportoida. Aina ei ole täysin selvää, miten säännöstön alullepanijat tarkoittivat, mutta Lindan näkökulmasta kaikki liittyy silti toisiinsa:

–Kestävä kehitys on alue, jossa kaikella on merkitystä, jokaisella kysymyksellä ja jokaisella yksilöllä.

Linda lund alandsbanken 3

"Tulevina vuosina saamme nähdä innovaatioita ja yhteistöitä, joita emme tänä päivänä edes voi kuvitella."

Linda Lund. Vastuullisuusvastaava, Ålandsbanken.

Kauempana tulevaisuudessa

Entä vastuullisuusvastaava -roolin tulevaisuus vastuullisessa yhteiskunnassa – onko se tarpeeton? Päinvastoin, Linda ennustaa. Jatkossa kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa tarvitaan yhä enemmän pätevyyttä ja vastuuta kestävästä kehityksestä. Lisäksi uudet säännöstöt ja direktiivit vaikuttavat yhä kasvavassa määrin yritystoimintaan.

–Tulevina vuosina saamme nähdä innovaatioita ja yhteistöitä, joita emme tänä päivänä edes voi kuvitella.

Ålandsbankenilla toimintaympäristön seuranta käy kuumana. Kehitys on nopeaa.

– En ole koskaan aiemmin nähnyt mitään vastaavaa, sanoo Linda.

Teksti: John Hennius / Kuva: Therese Andersson

Linda Lund

Syntynyt: 1975, Åland
Perhe: Avopuoliso ja kaksi lasta
Asuu:
Maarianhaminassa
Koulutus:
Uppsalan yliopisto, Tukkholman opettajakorkeakoulu ja Voimistelu ja urheilukor-keakoulu GIH Tukholma
Tekee:
Vastuullisuusvastaava, Ålandsbanken.
Lempisitaatti:
”Se näyttää aina mahdottomalta, kunnes se on tehty” – Nelson Mandela

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!

Skargard hav skog berg