06 kesäkuuta 2023
Suomi

Mirel Leino-Haltia

Mirel leino haltia alandsbanken

Hänen titteleitään ovat kauppatieteiden tohtori, työelämäprofessori (Professor of Practice), rahoitusanalyytikko (Chartered Financial Analyst, CFA) ja kirjailija. Mireliä voi kutsua myös hallitusammattilaiseksi.

”Minua voi kutsua sekatyöläiseksi”

Mirel Leino-Haltia toimi lähes 20 vuoden ajan asiantuntijana, partnerina ja johtoryhmän jäsenenä Suomen PwC-konsulttiyhtiössä (PricewaterhouseCoopers Oy). Aikana, jolloin pankki- ja finanssimaailmaan tuli paljon uutta sääntelyä, hänen konsulttitehtävänsä liittyivät muun muassa Finanssivalvonnan ja Euroopan keskuspankin vaatimuksiin, jotka koskivat pankkien strategiaa, hallitusjäsenten osaamista, yrityksen hallintoa, riskienhallintaa, säädösten noudattamista, vakavaraisuutta ja likviditeettiä. Työtehtävät antoivat hänelle ainutlaatuisen kokonaiskuvan ja ainutkertaista osaamista.

Nykyään hänen titteleitään ovat kauppatieteiden maisteri ja kauppatieteiden tohtori (Hanken), ja hän on usean hallituksen jäsen. Vuodesta 2022 lähtien hän on ollut myös Ålandsbankenin hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen. Monet hänen kollegoistaan eivät halua itseään kutsuttavan ”hallitusammattilaisiksi”, mutta Mirelillä ei ole mitään sitä vastaan:

– Minähän olen nimenomaan hallitusammattilainen. Hän kertoo, että suurin osa työajasta kuluu hallituskokouksiin valmistautumiseen tai eri hallitusten ja valiokuntien kokouksiin osallistumiseen. Mirelin tehtävänä on keskittyä olennaiseen – ja se mikä on olennaista, vaihtelee paljon tilanteesta ja yrityksestä riippuen.

– Kutsun itseäni usein sekatyöläiseksi, hän nauraa.

20 prosentin työelämäprofessuuri

Mirel on yhteensä kymmenen hallituksen jäsen. Hän on viidessä hallituksessa tarkastusvaliokunnan jäsen, joista kolmessa hän toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Kahdessa pienemmässä organisaatiossa hän on myös hallituksen puheenjohtaja. Hallitustehtävät vievät 80 prosenttia hänen työajastaan. Loput 20 prosenttia hän toimii työelämäprofessorina.

Työelämäprofessori, englanniksi ”Professor of Practice”, tarkoittaa, että hänen professuurinsa perustuu liike-elämän ansioihin, eikä niinkään akateemisiin saavutuksiin. Hän on tosin kirjoittanut väitöskirjan 2000-luvun alussa (”enemmänkin harrastuksena”,
kuten hän itse sanoo), mutta sen jälkeen hän on liikkunut akateemisissa piireissä melko vähän. Juuri se on työelämäprofessuurin koko idea, Mirel selittää.

Monet yliopistot pitävät voimavaranaan ja vahvuutenaan professoreita, joilla on vankat juuret ammatillisessa liike-elämässä, jota he tutkivat ja analysoivat. Mirel julkaisee artikkeleita ja on ollut mukana laatimassa monia liike-elämää koskevia teoksia, joista viimeisin on ytimekkäästi ”Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät”. Hän opettaa konsultointia, joka oli pitkään hänen erikoisalaansa.

”Ahvenanmaa on mielenkiintoinen. Paljon yrityksiä, paljon toimintaa.”

Mirel leino haltia alandsbanken 2

”Pidän eniten hallitustyön liiketoiminta- ja kehitysnäkökulmista, mutta olen myös tarkastusvaliokuntatyön asiantuntija.”

Mirel Leino-Haltia

Miksi Ålandsbanken?

Mirel sai useita vuosia sitten konsulttitoimeksiannon Ålandsbankenilta. Siihen kuului muutamia matkoja Ahvenanmaalle ja yhteyksiä pankin tiettyihin työntekijöihin. Hän ei kuitenkaan ajatellut asiaa sen enempää. Kun Ålandsbanken 15 vuotta myöhemmin haki hallitukseensa uutta jäsentä, entistä konsulttia suositeltiin Ålandsbankenin nimitysvaliokunnalle.

Mirel uskoo tuovansa Ålandsbankenin hallitukseen ennen kaikkea vahvan osaamisen Manner-Suomen elinkeinoelämästä ja koko konsulttina hankkimansa kokemuksen. Hän tuntee hyvin Suomen elinkeinoelämän, mutta Ålandsbankenissa hän pääsee avartamaan näköalojaan ja seuraamaan myös Ruotsin ja Ahvenanmaan yrityselämää.

– Ahvenanmaa on mielenkiintoinen. Paljon yrityksiä, paljon toimintaa.

Kovat ajat muuttuvat paremmiksi ajoiksi

Tähän mennessä Mirel on saanut keskittyä hieman erilaisiin kysymyksiin kuin hänen työssään normaalisti. Sekä yksityisasiakkaat että yritykset kamppailevat lainojen ja korkojen kanssa, ja inflaatio on muuttanut niin kuluttajien kuin yritysten kustannusrakenteita. Etäämmältä, helikopteriperspektiivistään, Mirel näkee merkkejä valoisammista ajoista Euroopan tasolla, ja että olemme saattaneet saavuttaa pohjan, vaikkakin sota Ukrainassa luo edelleen epävarmuutta ja huolta.

– Sen suhteen en uskalla veikata mitään. On hyvin vaikea ennakoida, kuinka pitkään sota jatkuu.

Yksi sodan monista vaikutuksista on, että useat Venäjällä toimivat ja sinne yhteyksiä pitävät suomalaisyritykset ovat joutuneet muuttamaan strategiansa täysin. Covid ja sota Ukrainassa ovat yhdessä auttaneet pohjoismaisia yrityksiä valmistautumaan kriiseihin. Yritysten kannattaakin laatia useita tulevaisuuden skenaarioita - eikä vain kaikkein optimistisimpia ja valmistautua niihin kaikkiin. Mirel toteaa näin:

– On väärin ajatella, että kaikki, mikä nyt tapahtuu, olisi negatiivista. Kriisiajat edistävät innovaatioita ja toiminnan tehostamista.

Mirelin analyysin mukaan monet yritykset joutuvat yksinkertaisesti miettimään toimintaansa uudelleen. Muuttuneiden taloudellisten olosuhteiden lisäksi niiden on etsittävä paikallisia toimittajia ja rakennettava tulevaisuuden kannalta kestävämpiä toimitusketjuja. Ja kun yritysten on parannettava toimintaansa, syntyy uusia liikeideoita, tuotteita ja toimintatapoja. Silloin tapahtuu positiivisia asioita.

Hallitushuoneesta märkätiloihin

Tätä haastattelua tehtäessä vuosikertomus- ja tilinpäätösraportointi on täydessä vauhdissa ja Mirel tekee ylipitkiä päiviä hallitustehtävissään. Hiljaisempana kautena hän on tarkka siitä, että voi rentoutua täysin työstään. Hän matkustelee mielellään ulkomailla, mutta ennen kaikkea hän nauttii vapaa-ajastaan Snappertunassa.

Mirel on harrastanut paljon crossfitiä, mutta nykyään hän nauttii enemmänkin ulkoilusta, metsäretkistä, hiihdosta ja hänellä on myös haulikko, jolla hän metsästää lintuja ja metsäkauriita. Mutta ennen kaikkea hänellä on aina jokin remonttihanke meneillään. Hän rakentaa parhaillaan uutta saunarakennusta ja suunnitteilla on venevajan muuttaminen kuntosaliksi. Sekatyöläinen Mirel hankki noin 15 vuotta sitten märkätilojen vedeneristäjän pätevyyden. Hän ei ole ylläpitänyt sertifikaattia, mutta oli sen saadessaan melko varma siitä, että hän oli koko Suomen ensimmäinen kauppatieteiden tohtori, jolla oli märkätila-asentajan pätevyys.

Mirel leino haltia alandsbanken 3

”On väärin ajatella, että kaikki, mikä nyt tapahtuu, olisi negatiivista. Kriisiajat edistävät innovaatioita ja toiminnan tehostamista.”

Mirel Leino-Haltia

Yhdessä pitkälle

Tilinpäätös- ja osavuosikatsausaikoina Mirelin ja hänen kollegoidensa tehtävänä on käydä läpi Ålandsbankenin talousraportointi perusteellisesti. Asialistalla ovat myös vastuullisuusraportointi, riskinhallinta, säännösten noudattaminen, ulkoinen ja sisäinen tarkastus. Tämän päivän vaatimukset ovat äärimmäisiä ja niiden määrä vain kasvaa. Suomen ja Ruotsin regulaatiovaatimuksia tulee noudattaa. EU ja Euroopan keskuspankki asettavat myös tiukkoja vaatimuksia sääntelyn noudattamiselle (compliance). Mirelin osaavissa käsissä työ on taattu.

– Pidän eniten hallitustyön liiketoiminta- ja kehitysasioista, mutta olen tarkastusvaliokuntatyön asiantuntija. Olen viidessä tarkastusvaliokunnassa, joista kolmen puheenjohtajana toimin, ja olen kirjoittanut aiheesta kirjan.

Luettavana on satoja sivuja, mutta hän on tottunut uppoutumaan ja analysoimaan ne nopeasti. Useissa samantyyppisiä asioita käsittelevissä hallituksissa toimiminen tekee työn helpommaksi, mutta viime kädessä hallituksessa ja valiokunnissa toimiminen ja työskentely on aina tiimityötä ja kollegoiden tärkeiden näkemysten huomioonottamista. Mirel haluaa korostaa tätä sitaatillaan, jonka hän löysi helsinkiläisen kahvilan seinältä:

”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Teksti: John Hennius / Kuvat: Jetro Stavén

Mirel Leino-Haltia

Syntymäpaikka: Helsinki
Perhe:
Naimisissa, kaksi lasta ja kaksi bonuslasta
Asuinpaikka: Pääkaupunkiseutu ja Snappertuna, aina kun mahdollista
Koulutus: Kauppatieteiden tohtori (Hanken)
Kiinnostuksen kohteet:
Matkat, ulkoilu, kuntosali, metsästys, remonttihankkeet
Sitaatti:
“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Tervetuloa pankkiin, joka pitää huolta sinusta ja ympäristöstä

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken