04 maaliskuuta 2019
Suomi

Sosiaalinen vastuu

Ålandsbanken Hållbarhet

​– Yrityksen toiminnalle on oltava korkeat vaatimukset. Näin toteaa Ålandsbankenin hallintojohtaja Tove Erikslund puhuessaan pankin sosiaalisesta vastuusta. Aiheeseen liittyy Erikslundin mukaan kuitenkin useita haasteita, joista yksi on houkutus käyttää hienoja sanoja ilman todellista sisältöä.

Kyseessä pankin sydän ja sielu

Ålandsbankenin kestävän kehityksen työllä on tällä hetkellä neljä painopistettä: vastuulliset sijoitukset, vastuullinen luotonanto, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu. Kolme ensimmäistä näistä ovat konkreettisia ja helposti selitettävissä. Neljäs, pankin sosiaalinen vastuu, on laajin alue ja ulkopuolisten tahojen on vaikeampi ymmärtää sitä kokonaisuutena.

– Sosiaalinen vastuu pitää sisällään kolme käytännön kysymystä: miten olemme miellyttävän työympäristön tarjoava turvallinen työnantaja, minkälainen yhteiskunnallinen vastuu meillä on Ahvenanmaalla ja miten toimimme vastuullisesti toimialallamme, Erikslund linjaa.

Sosiaalinen vastuu otetaan tänä päivänä itsestäänselvyytenä. Yrityksen odotetaan huolehtivan henkilöstöstään, maksavan veroja ja noudattavan sääntelyitä. Muunlainen toiminta saa aikaan ikäviä otsikoita.

– Ja se on aivan oikein. Itselläni on yrityksille kovat vaatimukset. Yritysten tulee hallita koko sosiaalisen vastuun alue. Tämä työ kuvastaa toiminnan sielua ja sydäntä, eikä sitä voi erottaa muusta liiketoiminnasta. Se, joka usein vaikuttuu yritysten sosiaalisen vastuun toiminnasta, on todennäköisesti asettanut oman rimansa liian alhaalle, Erikslund toteaa.

Pitkäjänteisyyttä ja tahdonvoimaa

Erikslundin kokemuksen mukaan monilla yrityksillä on jo kädet täynnä töitä täyttääkseen edes sosiaalisen vastuun vähimmäisvaatimukset:

– Miten ikinä määritteleekin yhteiskuntavastuunsa, on se joka tapauksessa hyvin laaja yritystoiminnan alue. Jos aikoo tehdä kaiken oikein, tarvitaan suuri määrä työtä. Lisäksi voi olla vaikeaa löytää jotain erityistä, jonka avulla erottuu joukosta. Tähän vaaditaan paljon tahdonvoimaa, ja silloin riskinä on sortua käyttämään tyhjiä sanoja vain saadakseen kuulostamaan asiat jännittävimmiltä.

Jotta Ålandsbankenin sosiaalisen vastuun työ ei jäisi sanahelinäksi, käytetään pitkän tähtäimen ajattelutapaa apuna.

– Tänään luotamme siihen, että omaamme tarvittavat tiedot pitkäkestoisen ja kasvavan toiminnan harjoittamiseen. Yksi pankin pitkän aikavälin tärkeimmistä näytöistä on, että vuonna 2019 täytämme 100 vuotta. Mutta on myös tärkeää pysyä koko ajan liikkeessä ja se ei ole itsestäänselvyys, Erikslund sanoo.

Tasapainoinen yhteiskuntavastuu

Pitkäjänteisyydestä tulee nimenomaan se punainen lanka, jota seurata, kun pankin sosiaalinen vastuu jaetaan pankin rooliin työnantajana, yhteiskunnallisena toimijana ja toimialana.

– Vuodesta 1919 alkaen pankin työntekijöilleen tarjoama vakaus ja turvallisuus on määrännyt tason. Ahvenanmaalainen yhteisö on aina ollut eräänlainen omantunnon tuomaristo sille, miten olemme selvinneet pienien ja suurien haasteiden kanssa. Se on sosiaalista yhteispeliä, joka on mielestäni korvaamatonta meille, Erikslund pohtii.

Sitoutuminen saa maksaa

Lopuksi on kysymys siitä, miten Ålandsbanken tekee töitä ollakseen alalla vastuullinen toimija. Tärkeä tekijä on pystyä noudattamaan viimeisten 10 vuoden aikana luotuja uusia säännöksiä, joilla yritetään muun muassa vähentää rikollisuutta.

– Tärkeintä on, että panostamme koulutukseen, jotta työntekijämme voivat osallistua aktiivisesti siihen lainvalvontaan, joka kuuluu pankeille ja jolla estetään pankkiin kohdistuvia rahanpesuyrityksiä ja petoksia, Erikslund linjaa.

Toinen tärkeä asia on se, mitä pieni toimija voi opettaa suuremmille. Hyvä esimerkki tästä on Ålandsbankenin Itämeriprojekti. Vaikka tämä projekti on tällä hetkellä pankin ympäristövastuun alla, alkoi se aikoinaan yhteiskuntavastuun tunteesta.

– Tänä päivänä oma osuutemme itse Itämeriprojektin lisäksi on antaa selkeä viesti rahoitusalalle: Jokainen voi osallistua ja saada aikaan kestäviä tuloksia. Pitää vain kääriä hihat ylös ja päättää, että sitoutuminen saa maksaa rahaa, energiaa ja aikaa, Erikslund kannustaa.

Artikkeli lehdestä Ålandsbanking 2/2018 (julkaistu 4.3.2019)
Teksti: Joakim Enegren


Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!