Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell fondrating

Sten skugga berg

Här ser du Morningstars aktuella betygsättning av våra fonder www.morningstar.se

Morningstar startade år 1984 i Chicago, USA. Målet var att ge alla investerare möjlighet att jämföra fonder på ett nyanserat sätt - med historisk avkastning justerad för skillnader i risk och kostnader. Metodiken har utvecklats kontinuerligt. Nuvarande metodik är introducerad 2001 och utvecklas kontinuerligt. Fondbetygen avgörs i en objektiv matematisk beräkning, baserad på fondernas månadsavkastningar. Inga subjektiva åsikter om fonderna, fondbolagen eller förvaltarna ingår. Antalet kategorier som jämförelserna görs inom har stegvis utökats och är nu över 170. Metodiken är gemensam i hela världen.

Analysen av fonderna baseras på tre grundläggande faktorer:

 • historisk avkastning

 • risk och

 • kostnader

Nyckelfaktorerna vid en Morningstar Rating är:

 • Att ratingen så långt som möjligt sker inom kategorier som endast innehåller fonder med samma placeringsinriktning.

 • Att samtliga avgifter beaktas.

 • Fondens riskjusterade avkastning under olika tidsperioder (se nedan).

Alla fonder kan dock inte få ett betyg. Det finns flera skäl till att en fond inte får ett betyg av Morningstar, t.ex.:

 • Fonden är yngre än 3 år.

 • Morningstar har inte fått in tillräckligt med information i sin databas, så fonden kan inte placeras i en av deras kategorier.

 • Fonden har helt bytt placeringsinriktning och därmed är fondens historiska resultat inte längre relevanta.

 • Det finns alltför få fonder med samma inriktning.

​Morningstar Rating beräknas, beroende på hur gamla fonderna är, på fondernas riskjusterade avkastning de senaste:

 • 36 månaderna

 • 60 månaderna och

 • 120 månaderna

Dessutom beräknas en totalrating som är ett vägt medelvärde av Morningstar Rating för de tre tidsperioderna.