17 heinäkuuta 2020
Suomi

Ålandsbanken lanseeraa uuden rahaston – Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt

Alandsbanken lars soderfjell och eric berglund nordiska smabolag

Ålandsbanken lanseeraa nyt uuden osakerahaston - Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt. Rahaston sijoitukset kohdistetaan pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, jotka luokittelemme ”laatuyhtiöiksi”, eli yhtiöihin, joilla on vakaa tase, vahva kassavirta, korkea kannattavuus ja hyvät kasvumahdollisuudet.

Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, mikä tarkoittaa, ettei se pyri seuraamaan indeksiä. Rahaston hallinnan päävastuu on Eric Berglundilla ja tukenaan hänellä on Ålandsbanken Rahastoyhtiön osaketiimi. Vastuullisuus on tärkeä sijoituskriteeri ja rahasto seuraa Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen yleisiä sääntöjä ja periaatteita, eikä se sijoita yhtiöihin, joiden toiminta liittyy fossiilisten polttoaineiden tai aseiden valmistukseen. Sen lisäksi rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla on vahva ajatus kestävästä kehityksestä sekä selkeä ESG-profiili.

– Sijoitukset pienyhtiöihin ovat suosittuja ja kysyttyjä asiakkaidemme keskuudessa. Tähän asti Ålandsbankenilla ei ole kuitenkaan ollut omaa tuotetta tällä alalla. Koska meillä on pitkä kokemus pohjoismaisista osakkeista, myös pienten ja keskisuurten yritysten osalta, näimme mahdollisuuden täydentää valikoimaamme tällä rahastolla, sanoo Tom Pettersson, Ålandsbanken Rahastoyhtiön toimitusjohtaja. Toivomme myös, että markkinatilanne on nyt otollisempi rahaston aloittamiselle maaliskuisen koronapandemiasta johtuvan laskun jälkeen.

Pienet yritykset ovat kiinnostava sijoituskohde useasta syystä. Pienet yritykset kasvavat tavallisesti suuria enemmän, koska ne ovat useimmiten varhaisemmassa kehitysvaiheessa. Suuri osa arvosta luodaan tässä vaiheessa yrityksen kehitystä. Pieniä yrityksiä ei tavallisesti myöskään ole analysoitu yhtä perusteellisesti kuin suuria, joten aktiivinen varainhoitaja voi löytää aliarvostettuja osakkeita useammin niiden joukosta kuin tarkasti analysoitujen suuryritysten joukosta.

– Kilpailu tässä segmentissä on kovaa, ja olemme hyvin tietoisia siitä. Tämä rahasto erottuu kuitenkin muista, koska se keskittyy sijoituksissaan erityisesti pienempiin laatuyhtiöihin. Monet muut varainhoitajat, varsinkin hieman suurempien rahastojen, eivät keskity pelkästään pienyhtiöihin, ja kadottavat näin ollen pienyhtiöprofiilin. Toiset taas lisäävät riskiä sisällyttämällä suuren määrän ns. odotusyhtiöitä, sanoo Eric Berglund. Me sijoitamme yhtiöihin, joiden luotamme tuovan voittoa – emme spekulatiivisin perustein. Tiivistettynä sijoitusfilosofianamme on etsiä laatuyhtiöitä, joiden arvostus on kohtuullinen. Tämä ajattelutapa on tuttu varainhoitomme muilta osa-alueilta.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Nordic Small Cap, jota käyttää suurin osa samankaltaista sijoituspolitiikkaa noudattavista rahastoista. Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt -rahaston hallinnointipalkkio on 1,6 prosenttia.

Rahastoesite, avaintietoesite sekä muutalisätietoa on saatavilla täällä sekä Ålandsbankenin konttoreissa.

Kuva: Lars Söderfjell ja Eric Berglund.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!