Osakerahastot

Nimi
Valuutta
Kurssi
1 kk
3 kk
1 v
3 v
Riski
Noteerauspäivä
Europe Value
EUR
32.19
-0.95%
11.50%
2.81%
-5.10%
6
06.08.2020

Ålandsbanken Europe Value on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille. Toimiala-allokaatioiden ja yhtiövalintojen avulla rahasto pyrkii löytämään hyviä ja edullisesti arvostettuja yhtiöitä. Rahasto pitää yli 90 % varoistaan sijoitettuna osakkeisiin normaalissa markkinatilanteessa.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen säännöt muuttuvat 17.8.2020Salkunhoitaja: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty
Pohjoismaat Osake
EUR
116.55
2.87%
18.75%
14.06%
0.71%
6
06.08.2020

Ålandsbanken Pohjoismaat on helmikuussa 2015 lanseerattu osakerahasto, jonka toimintaperiaate perustuu menestykselliseen osakesijoitusprosessiin. Rahasto sijoittaa valikoidusti vahvoihin pohjoismaisiin yhtiöihin, jotka toimivat sekä paikallisesti että kansainvälisillä markkinoilla. Tämä aktiivisesti hoidettu rahasto uskaltaa erottautua joukosta. Ajankohtainen markkinavakaumuksemme heijastuu selvästi rahaston sijoitusten painotuksissa, jotka ajoittain voivat poiketa merkittävästikin vertailuindeksin osakepainotuksista.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen säännöt muuttuvat 17.8.2020Salkunhoitaja: Osaketiimi, Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty
Maailma Osake
EUR
12.39
0.16%
5.83%
5.83%
15.87%
6
06.08.2020

Maailma Osakkeen varat sijoitetaan maanlaajuisesti osakkeisiin. Rahasto pyrkii tarjoamaan tehokkaan tavan hajauttaa sijoitukset eri markkinoille. Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään aktiivisella rahastonhoidolla hyödyntämään eri maiden talouksien ja eri toimialojen suhdanteita.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen säännöt muuttuvat 17.8.2020Salkunhoitaja: FIM Varainhoito

Päivitetty
Pohjoismaiset Pienyhtiöt
EUR
128.47
9.89%
6
06.08.2020

Rahasto sijoittaa pienten ja keskisuurten pohjoismaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto noudattaa salkunhoidossaan aktiivista strategiaa (eli ei seuraa indeksiä). Rahaston osakesijoitukset kohdistetaan pääasiallisesti taloudellisesti vakaisiin yhtiöihin, joiden liiketoiminta on vakaata ja joilla on hyvä kannattavuus ja hyvä potentiaalinen tuloskehitys.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.


Salkunhoitaja: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty

Yhdistelmärahastot

Nimi
Valuutta
Kurssi
1 kk
3 kk
1 v
3 v
Riski
Noteerauspäivä
Premium 50
EUR
28.82
0.52%
8.96%
5.07%
1.98%
4
06.08.2020

Ålandsbanken Premium 50 on tasapainoinen varainhoitorahasto, joka sijoittaa kansainvälisesti korkoa tuottaviin arvopapereihin sekä osakkeisiin. Normaalissa markkinatilanteessa rahaston varoista 50 % sijoitetaan korkoa tuottaviin arvopapereihin ja 50 % osakkeisiin.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen säännöt muuttuvat 17.8.2020Salkunhoitaja: Osaketiimi, Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty
Premium 30
EUR
27.29
0.74%
7.23%
1.87%
-0.33%
4
06.08.2020

Ålandsbanken Premium 30 on varovainen varainhoitorahasto, joka sijoittaa kansainvälisesti korkoa tuottaviin arvopapereihin sekä osakkeisiin. Normaalissa markkinatilanteessa rahaston varoista 70 % sijoitetaan korkoa tuottaviin arvopapereihin ja 30 % osakkeisiin.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen säännöt muuttuvat 17.8.2020Salkunhoitaja: Osaketiimi, Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty

Korkorahastot

Nimi
Valuutta
Kurssi
1 kk
3 kk
1 v
3 v
Riski
Noteerauspäivä
Euro High Yield
EUR
41.97
1.18%
6.66%
-7.72%
-3.18%
3
06.08.2020

Ålandsbanken Euro High Yield on korkorahasto, joka sijoittaa euromääräisiin High Yield -luokiteltuihin yrityslainoihin (eli yrityslainoihin, jotka tarjoavat paremmat tuottomahdollisuudet, mutta joilla on myös korkeampi riski, liikkeeseenlaskijoiden luottokelpoisuusluokitusten perusteella). Rahasto noudattaa salkunhoidossaan aktiivista strategiaa, jonka perustana on obligaatioiden harkittu valinta. Normaalissa markkinatilanteessa rahaston tavoitteena on keskimäärin yli vuoden duraatio.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen säännöt muuttuvat 17.8.2020Salkunhoitaja: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty
Euro Bond
EUR
33.93
1.19%
3.70%
-1.82%
0.21%
2
06.08.2020

Ålandsbanken Euro Bond on keskipitkän koron rahasto, joka sijoittaa euromääräisiin arvopapereihin noudattaen salkunhoidossaan aktiivista strategiaa, jonka perustana on obligaatioiden harkittu valinta. Rahasto sijoittaa sekä valtionobligaatioihin että yrityslainoihin, sekä rahamarkkinavälineisiin. Normaalissa markkinatilanteessa rahaston duraatio on keskimäärin 1–3 vuotta.

Ålandsbanken Euro Bond paras korkorahasto Pohjoismaissa jo kuutena vuotena peräkkäin: Lue lehdistötiedote tästä.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen säännöt muuttuvat 17.8.2020


Salkunhoitaja: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty
Green Bond ESG
EUR
101.07
1.41%
4.22%
-2.09%
2
06.08.2020

Ålandsbanken Green Bond ESG on obligaatiorahasto, joka sijoittaa vastuullisuusmielessä luokkansa johtavien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin vihreisiin obligaatioihin ja yrityslainoihin. Rahaston pyrkimyksenä on luoda vastuullisilla korkosijoituksilla kilpailukykyistä tuottoa osuudenomistajilleen.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen säännöt muuttuvat 17.8.2020

Nordic Ecolabel
www.nordic-ecolabel.org

Joutsenmerkki
www.joutsenmerkki.fi
Ålandsbanken Green Bond ESG


Salkunhoitaja: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty
Lyhyt Yrityskorko
EUR
25.99
1.29%
2.48%
-1.44%
-0.73%
1
06.08.2020

Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa euromääräisiin arvopapereihin noudattaen salkunhoidossaan aktiivista strategiaa, jonka perustana on obligaatioiden harkittu valinta.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman Ålandsbanken Cash Manager Sijoitusrahaston -rahaston osuudenomistajille.

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen säännöt muuttuvat 17.8.2020Salkunhoitaja: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty

Muut rahastot

Nimi
Valuutta
Kurssi
1 kk
3 kk
1 v
3 v
Riski
Noteerauspäivä
Asuntorahasto A
EUR
135,56
 
0,59
3,79
12,54
2
30.06.2020

Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa uusiin, pienempiin vuokra-asuntoihin kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Rahaston arvonkehitys koostuu vuokraustoiminnan tuotosta sekä mahdollisesta arvonkehityksestä. Rahasto maksaa sijoittajalle kassavirtana vuosittain 75 % vuokraustoiminnan ja realisoitujen myyntivoittojen nettotuloksesta.

Rahaston hoidosta vastaa salkunhoitajatiimi, johon kuuluvat Stefan Wiklund ja Antti Valkama. Antilla on muun muassa neljän vuoden kokemus 8 000 asuntoa sisältäneen salkun hoidosta. Stefan on työskennellyt aiemmin Arcada Novan toimitusjohtajana, ja hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus yhtiö- ja kiinteistöjuridiikasta.

Katso elokuva missä kerromme lisää Asuntorahastostamme.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.


Salkunhoitaja: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty
Asuntorahasto C
EUR
142,51
 
0,77
4,53
14,90
2
30.06.2020

Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto sijoittaa uusiin, pienempiin vuokra-asuntoihin kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Rahaston arvonkehitys koostuu vuokraustoiminnan tuotosta sekä mahdollisesta arvonkehityksestä. Rahasto maksaa sijoittajalle kassavirtana vuosittain 75 % vuokraustoiminnan ja realisoitujen myyntivoittojen nettotuloksesta.

Katso elokuvaa missä kerromme lisää Asuntorahastostamme.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.


Salkunhoitaja: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty
Tonttirahasto B
EUR
117,10
 
1,45
4,24
13,02
2
30.04.2020

Rahasto sijoittaa vuokralle tarjottaviin asuintalotontteihin. Tontit vuokrataan rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille. Vuokralaiset rakentavat tonteille asuinrakennuksia. Tonttien vuokrasopimukset ovat pitkäaikaisia, vuokra-ajaltaan tavallisesti noin 30 vuotta, mutta ne voivat olla pituudeltaan jopa 60 vuotta. Rahaston sijoitukset kohdistetaan Suomen kasvualueille, joissa on hyvin toimivat kiinteistömarkkinat.

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa kunkin vuosikolmanneksen viimeisenä pankkipäivänä (toisin sanoen joulukuun, huhtikuun ja elokuun viimeisenä pankkipäivänä).

Katso elokuvaa missä kerromme lisää Tonttirahasto.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.


Salkunhoitaja: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty
Tonttirahasto A
EUR
103,85
 
1,44
4,24
13,03
2
30.04.2020

Rahasto sijoittaa vuokralle tarjottaviin asuintalotontteihin. Tontit vuokrataan rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille. Vuokralaiset rakentavat tonteille asuinrakennuksia. Tonttien vuokrasopimukset ovat pitkäaikaisia, vuokra-ajaltaan tavallisesti noin 30 vuotta, mutta ne voivat olla pituudeltaan jopa 60 vuotta. Rahaston sijoitukset kohdistetaan Suomen kasvualueille, joissa on hyvin toimivat kiinteistömarkkinat.
Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa kunkin vuosikolmanneksen viimeisenä pankkipäivänä (toisin sanoen joulukuun, huhtikuun ja elokuun viimeisenä pankkipäivänä).

Katso elokuvaa missä kerromme lisää Tonttirahasto.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.


Salkunhoitaja: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Päivitetty

Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua