30 marraskuuta 2020
Suomi

Ålandsbanken Tuulivoima

Vindkraftsfond skog

Juha Känkänen

Salkunhoitaja, Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon ja tänä päivänä yritykset näkevät vastuullisen toiminnan olevan jopa kriittinen menestystekijä. Ilmastomyönteisyys korostuu myös arkisissa valinnoissamme. Jotta Pariisin ilmastosopimuksen vuoden 2050 tavoitteisiin päästäisiin, tulisi sähköntuotanto Euroopassa olla päästötöntä, ja lämmityksen, teollisuuden ja liikenteen päästöt lähellä nollaa.

Suomen ensimmäinen tuulivoimaan sijoittava erikoissijoitusrahasto

Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 vaatii vielä kunnianhimoisempia toimenpiteitä. Sähköntuotanto Pohjoismaissa on puhdistumassa melko nopealla vauhdilla, muut teollisuudenalat ovat suurempien haasteiden edessä. Päästötön yhteiskunta nojaa tulevaisuudessa suurelta osin eri prosessien sähköistymiseen ja sähkön kulutus on sitä kautta kasvussa. Halvin tapa lisätä uutta sähköntuotantoa Suomessa on investoida tuulivoimaan.

Suomessa yksityishenkilöille ja instituutioille tarjotuista sijoitusrahastoista on tähän asti puuttunut rahasto, joka sijoittaisi suoraan tuulipuistoihin pitkän tähtäimen strategialla, ja joka toisaalta mahdollistaisi merkinnät ja lunastukset kerran vuodessa tai useammin. Ålandsbankenilla on pitkä kokemus nimenomaan tällaisella mallilla toimivista erikoissijoitusrahastoista. Tuulivoima sopii erinomaisesti myös ympäristöpainotukseemme, mistä aiempia esimerkkejä ovat muun muassa vuonna 2014 lanseerattu Itämeriprojekti, vuonna 2016 esitelty maksukorttitapahtumiin perustuva hiilijalanjälkilaskuri Åland Index ja vuonna 2019 lanseerattu ensimmäinen suomalainen Joutsenmerkitty korkorahasto Ålandsbanken Green Bond ESG.

Miten rahastomme toimii

Nyt lanseerattava Ålandsbanken Tuulivoima erikoissijoitusrahasto sijoittaa lähinnä joko täysin luvitettuihin ja rakennusvalmiisiin tai jo toiminnassa oleviin tuulipuistoihin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Rahasto on rakennettu niin, että se mahdollistaa joustavan toiminnan markkinalla ja maksimoi pitkän aikavälin tuoton sijoittajille. Rahastolla ei esimerkiksi ole tiettyä sijoitusikkunaa, vaan se voi kerätä rahaa ja investoida markkinatilanteen mukaan. Myös velkavipu ja sähkön myynnin kiinnitys voidaan ajoittaa niin, että vivun käytöstä on todellista hyötyä sijoittajille. Syöttötariffin aikaan 2010-luvulla tuulivoimaan investoiminen oli enemmän luvitukseen ja rakentamiseen liittyvä nopeuskilpailu, 2020-luvulla tuottojen saanti edellyttää ymmärrystä energiamarkkinasta ja kykyä optimoida sijoituksia ja sähkönmyyntiä sen mukaan.

Tuulivoimaan sijoittaminen pitää toki sisällään myös riskejä, joista merkittävin on sähkön hinta. Tuottojen saamiseksi sähkönhintariskiä ei välttämättä kannata täysin poistaa. Vaikka esimerkiksi tuulivoimaan liittyvä kannibalisaatioilmiö (tuulivoimatuotanto itsessään alentaa sähkön hintaa) on voimistumassa myös Pohjoismaissa, puhuu moni tekijä nousevan sähkön hinnan puolesta. Kiristyvät päästötavoitteet ja muutokset EU:n päästökauppajärjestelmässä, poistuva ydinvoima- ja kivihiilikapasiteetti, uudet siirtolinjat Pohjoismaista Keski-Eurooppaan ja yhteiskunnan sähköistyminen. Kaikki nämä tekijät nostavat sähkön hintaa pitkällä aikavälillä.

Ålandsbanken on vakaa, yli 100-vuotiaat juuret omaava suomalainen pankki, jonka menestyksekkäät erikoissijoitusrahastot ovat olleet uraauurtavia. Nyt tuomme markkinoille Suomen ensimmäisen tuulivoimaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston. Lähde mukaan edistämään päästötöntä yhteiskuntaa ja saamaan sijoituksellesi tuottoa!

Juha Känkänen,
Salkunhoitaja
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Rahastossa on kaksi sarjaa, joiden minimisijoitukset ovat 10 000 ja 1 000 000 euroa. Merkintä- ja lunastustilaisuuksia on kahdesti vuodessa, 30.6. ja 31.12. Vuotuinen tuottotavoite kulujen jälkeen on 5–7 %. Tarkemmat tiedot löydät avaintietoesitteestä.

Rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla suomeksi osoitteessa alandsbanken.fi sekä Ålandsbankenin konttoreissa. Rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!