Ålandsbanken Tuulivoima - tuottoa tuulesta­

Joulukuussa 2020 vahvistimme entisestään työtämme vastuullisten sijoitusten parissa lanseeraamalla Suomen ensimmäisen tuulivoimaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston – Ålandsbanken Tuulivoima. Sijoittamalla rahastoon voit edesauttaa Suomen siirtymistä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi.

Tutustu rahaston ensimmäiseen tuulipuistohankkeeseen

Sijoituskohteina tuulivoimapuistot Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

- Sijoitukset rakennusvalmiisiin tai jo toiminnassa oleviin tuulipuistoihin
- Lunastus ja merkintä kaksi kertaa vuodessa
- Rahaston rakenne mahdollistaa tehokkaan toiminnan ja sijoitukset pitkällä tähtäimellä.

Miten rahasto toimii?

Rahasto sijoittaa valmiiksi kaavoitettuihin ja raken­nusluvat saaneisiin tai jo toiminnassa oleviin tuulivoimapuistoihin. Rakennusaikana tuulipuiston arvon odotetaan kasvavan. Rahaston tuotto muodostuu tuulivoimapuiston vuotuisesta arvonmuutoksesta ja sähkön myynnistä saaduista tuloista.

Lue lisää Ålandsbanken Tuulivoima -rahastosta

Sijoittamalla edesautat hiilineutraaliustavoitetta

Vastuullisuus on jo pitkään ollut Ålandsbankenin toiminnan ytimessä ja olemme ylpeitä voidessamme kasvattaa vastuullisten rahastojen tarjontaamme todellisella vaikuttavuusrahastolla – tuulivoimaan sijoittavalla rahastolla. Yhteiskunnan sähköistymisen myötä sähkön kysyntä kasvaa ja tuulivoima on edullisin muoto uudelle sähköntuotannolle.

Jotta maailmanlaajuiset ilmastotavoitteet saavutetaan, tulee uusiutuvaan sähköntuotantoon tehdä suuria panostuksia. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämäkin puhuu tuulivoimasijoitusten tarpeellisuuden puolesta.

Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen ja vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet, sekä sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen globaaleihin tavoitteisiin toiminnassamme. Tuulivoimarahasto edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita numero 7; edullista ja puhdasta energiaa kaikille ja numero 13; ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Varaa tapaaminen

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!

Ålandsbankenin tietosuojaseloste *
Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!

Tärkeää tietoa

Rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa alandsbanken.fi sekä Ålandsbankenin konttoreissa. Rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.