22 syyskuuta 2023
Suomi

Korkosijoittajalle tarjolla vain hyviä vaihtoehtoja

Jyri alandsbanken fondbolaget fonder rantor aktier

Takanamme on nopein ja aggressiivisin koronnostosykli koskaan. EKP saattaa nostaa ohjauskorkojaan nykyisestä noin 4 prosentin tasosta vielä hieman – tai yhtä hyvin olla nostamatta. Korkohuippu on joka tapauksessa nyt kutakuinkin tässä, myös 12 kk:n euriborkoron osalta. Tarkan korkohuipun arvuuttelemista paljon tärkeämpää on korkean korkotason kesto.

Monet talouslehdet ja jotkut analyytikotkin odottavat koronlaskujen alkavan jo ensi keväänä, kovin optimistisesti omasta mielestäni. Toki nämä odotukset voivat muuttua vielä moneen kertaan. Kun lähiajan korkoliikkeiden ennustaminen tuottaa asiantuntijoillekin melkoista päänvaivaa, ei ole realistista ajatella, että varmuus vuoden tai sitä pidemmissä ennusteissa olisi kovin suuri.

Odotettavissa sekä nimellis- että reaalituottoa

Korkosijoittajan kannalta tuoton tärkein elementti on juokseva tuotto, eli se odotettu tuottotaso, jolla sijoitus on alun perin tehty. Korkojen nousun seurauksena nämä odotetut tuottotasot ovat nyt pitkästä aikaa erittäin houkuttelevilla tasoilla ja odotettavissa on sekä nimellis- että reaalituottoa. Ja nimenomaan kuponkikoron muodossa. Markkinakorkojen liikkeet toki vaikuttavat korkosijoitusten päivän arvoihin. Jos korot vielä nousisivat, niin tuo juokseva tuotto antaa kuitenkin hyvää puskuria negatiivisia vaikutuksia vastaan ja toisaalta markkinakorkojen liikkeet alaspäin tuovat lisähyötyä korkosijoitukseen. Kannattaa muistaa, että kun markkinat heiluvat ja hätäilevät, sijoittajan ei kannata niin tehdä. Pitkäjänteisyys, kärsivällisyys ja säännöllisyys palkitsevat sijoittajan. Lisäksi maailman ”kahdeksas ihme” – korkoa korolle -ilmiö työskentelee taas täysillä sijoittajan hyväksi, kiitos kohenneiden juoksevien tuottojen!

Myös yrityslainojen tuottotasot houkuttelevat

Korkosijoittajalle on tällä hetkellä tarjolla siis vain hyviä vaihtoehtoja. Näin myös yrityslainasijoituksissa. Markkinatilanne yrityslainoissa on hyvin samanlainen kuin kuluvaan vuoteen lähdettäessä. Yhtiöiden taseet ovat yleisesti ottaen erinomaisessa kunnossa ja kohonneet kustannukset on onnistuttu siirtämään myyntihintoihin. Tälle vuodelle ei myöskään ole liiemmälti jälleenrahoitustarpeita. Yrityslainojen tuottotason houkuttelevuudesta kertoo muun muassa, että paremmin luokiteltujen Investment Grade -luokan lainojen tuottotaso ylittää nyt osakemarkkinoiden osinkotuoton. Tällaista tilannetta ei ole ollut vuosikymmeniin. Ja toisaalta matalamman luottoluokituksen High yield -lainojen tuotto-odotukset ylittävät pitkän aikavälin osakeriskipreemion, ja samalla riski niissä on noin puolet osakemarkkinoiden historiallisesta riskistä! Laajempaan sijoitussalkkuun korkosijoitukset tuovat myös kokonaisriskiä alentavaa hajautushyötyä, mutta kiitos taas kohonneiden juoksevien tuottojen, myös merkittävää tuottokontribuutiota.

Mikä korkorahastoistamme sopii tarpeisiisi?

Ålandsbankenin korkorahastotarjonta mahdollistaa usean erilaisen riskitason ja tuotto-odotustason vaihtoehtoja tai niiden kombinaatioita. Aivan kunkin sijoittajan kulloisenkin tarpeen ja riskinottohalukkuuden mukaan.

Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko – Pohjoismaiden paras lyhyen koron rahasto 2023 (Refinitiv Lipper Fund Awards)

Rahasto on erittäin lyhyiden sijoitusten ja matalan korkoriskin rahasto, jonka sijoitusten keskimaturiteetti on vain noin yksi vuosi. Rahastolla on menestykäs miltei 20 vuoden historia ja sama salkunhoitaja koko tuon ajan. Rahastoja vertaileva analyysiyhtiö Morningstar antaa rahastolle parhaan viiden tähden luokituksen. Rahaston sijoitusten keskimääräinen luottoluokitus on vahva Investment Grade, BBB+. Tämänhetkinen tuotto-odotus on yli 5 prosenttia.

Ålandsbanken Euro Bond – Pohjoismaiden paras 8 vuotta peräkkäin (Refinitiv Lipper Fund Awards 2014 – 2021)

Rahastolla on hieno 24 vuoden tuottohistoria ja nykyinen salkunhoitaja on hoitanut rahastoa vuodesta 2009. Rahastolla on hieman pidempi keskimääräinen maturiteetti, n 2.5 vuotta, keskimääräinen Investment Grade -luokitus, BBB, sekä 4 tähteä analyysiyhtiö Morningstarilta. Korkosalkunhoitomme strategia uskoo vahvasti suhteellisen edun periaatteeseen, näin ollen Euro Bond -rahastossa on vahva pohjoismaalainen painotus sijoituksissaan.

Ålandsbanken Green Bond ESG – Morningstar 4 tähteä

Rahasto on rahastoperheemme kuopus, joka käynnistettiin 19.5.2019. Sama salkunhoitaja on hoitanut myös tätä rahastoa sen alusta asti. Rahastolle on myönnetty Pohjoismainen Joutsenmerkki osoituksena kestäviä ja vastuullisia sijoituksia tekevänä rahastona. Rahaston sijoitustavoitteena on kestävä sijoittaminen, joten se luokitellaan EU:n SFDR-asetuksen mukaan ns. tummanvihreäksi eli artikla 9-rahastoksi. Samalla rahasto on myös vahva Investment Grade -luokiteltu rahasto, BBB+, jonka duraatiotavoite on lähellä markkinan keskiarvoa. Jo yli puolet Investment Grade -luokan uusemissioista ovat kestäviä määritelmien mukaan.

Ålandsbanken Euro High Yield – Morningstar 3 tähteä (3 vuotta)

Rahastolla on 18 vuoden historia ja nykyisen salkunhoitotiimin jäsenet ovat olleet mukana rahaston salkunhoidossa koko tuon ajan. Rahasto sijoittaa matalamman luottoluokituksen yrityslainoihin, jolloin myös tuotto-odotus on korkea – tällä hetkellä miltei 8 prosenttia. Korkea tuotto-odotus tarkoittaa myös hieman korkeampaa volatiliteettia, joten suositeltu sijoitusaika on myös pidempi. Ja tietenkin rahaston sijoitusten hyvä hajautus myös laskee odotettua volatiliteettia. Korkoriskiä mittaavaa duraatiota pidetään rahastossa selvästi markkinan keskimääräistä vastaavaa alempana.


Kuluvalle vuodelle riittää epävarmuuksia ja seurattavia asioita eikä kenelläkään ole kristallipaloa tulevan suhteen. Korkosijoitukset tarjoavat nyt kuitenkin hyvää tuottoa kaikissa maturiteeteissa ja kaikilla riskitasoilla. Juokseva tuotto (ja sen sisällä korkoa korolle -ilmiö) palkitsevat sijoittajaa markkinaheilunnasta huolimatta.


Jyri Suonpää
Korkojohtaja, Ålandsbanken Rahastoyhtiö
22-09-2023


Rahastoja hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Tätä julkaisua on pidettävä markkinointiaineistona. Julkaisun tarkoituksena on antaa yleistä tuotetietoa, ja se voi olla yksi useista lähteistä sijoituspäätöstä varten. Rahastoesite, avaintietoesite sekä muuta lisätietoa on saatavilla maksutta suomeksi ja ruotsiksi osoitteessa www.alandsbanken.fi sekä Ålandsbankenin konttoreissa. Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tervetuloa pankkiin, joka pitää huolta sinusta ja ympäristöstä

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken