Siirry pääsisältöön

Green Bond ESG

Riskiluokka

2/7

1 kk

0.40%

3 kk

0.99%

Vastuullisuus

9

Ålandsbankenin Green Bond ESG on obligaatiorahasto, jonka omistukset edistävät ympäristöystävällistä toimintaa. Rahaston tavoitteena on kestävä sijoittaminen EU:n kestävyysasioita koskevan tiedonantoasetuksen (”Disclosure-asetus”) Artikla 9:n mukaisesti. Rahaston tavoite toteutetaan sijoittamalla pääasiassa vihreisiin joukkovelkakirjalainoihin mutta myös sosiaaliset ja kestävän kehityksen joukkovelkakirjalainat voivat olla mahdollisia sijoituskohteita.

Rahaston sijoitusprosesseja ohjaavat paitsi Ålandsbankenin kestävän si­joittamisen säännöstö, myös tarkkaan määritellyt kestävyysvaa­timukset, jotka noudattavat Joutsenmerkillä varustettujen ra­hastojen kriteereitä. Lue lisää Joutsenmerkistä alla olevasta tekstistä.

Nordic Ecolabel

www.nordic-ecolabel.org

Joutsenmerkki
www.joutsenmerkki.fi
Ålandsbanken Green Bond ESG

Vastuullisuus

Ympäristömerkintä

Joutsenmerkki

Lisenssinumero

3101 0027

Nimi
Valuutta
SFDR-artikla
Kurssi
1 kk
3 kk
1 v
3 v
Riski
Noteerauspäivä

Kurssikehitys

Päivitetty

Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Vastaava salkunhoitaja

Jyri Suonpää

Jyri Suonpää

Salkunhoitaja

jyri.suonpaa@alandsbanken.fi

Perustiedot

Rahaston nimi

Green Bond ESG

Vertailuindeksi

-

Kategoria

Korkorahastot

Salkunhoitajat

Jyri Suonpää

Rahastoyhtiö

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

ISIN

FI4000387386

Aloituspäivä

22.5.2019

Vähimmäissijoitus

B: 50 EUR, C: 1 000 000 EUR, S: 0 SEK

Hallinointipalkkio

B, S: 0,70 % vuodessa, C: 0,35 % vuodessa

Merkintäpalkkio

0 %

Lunastuspalkkio

0 %

Arvopaperikauppa

Päivittäin

Pohjoismaista varainhoitoa maailmanlaajuisesti – huolehdimme tulevaisuudestasi

EU-asetukseen 2019/2088 (Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta, SFDR) perustuen rahastomme luokitellaan seuraavanlaisesti:

Artikla 9


Rahaston tavoitteena on kestävä sijoittaminen. Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle. Sen lisäksi sijoituskohteina olevien yritysten tulee noudattaa hyviä hallintotapoja.

Artikla 8


Rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalisia tekijöitä, esimerkiksi poissulkemalla sijoituskohteita kiistanalaisilla toimialoilla, jotka eivät ole linjassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Sijoitusprosessi sisältyy Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen viitekehykseen, ja omistukset tarkastellaan YK:n kansainvälisen Global Compact -aloitteen mukaisesti.

Artikla 6


Kestävyysriskit integroidaan sijoituspäätöksiin ilman, että rahasto edistää ympäristö- tai sosiaalisia tekijöitä tai tavoittelee kestävien sijoitusten tekemistä.