Siirry pääsisältöön

Green Bond ESG

Riskiluokka

3/7

1 kk

2.58%

3 kk

-0.93%

Vastuullisuus

8

Ålandsbanken Green Bond ESG on obligaatiorahasto, joka sijoittaa vastuullisuusmielessä luokkansa johtavien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin vihreisiin obligaatioihin ja yrityslainoihin. Rahaston pyrkimyksenä on luoda vastuullisilla korkosijoituksilla kilpailukykyistä tuottoa osuudenomistajilleen.

Ålandsbankenin Green Bond ESG on Joutsenmerkillä merkitty rahasto, joka edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia EU:n kestävyyttä koskevan tiedonantoasetuksen (”Disclosure-asetus”) Artikla 8:n mukaisesti. Rahaston sijoitusprosesseja ohjaavat paitsi Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen periaatteet, myös tarkkaan määritellyt kestävyysvaatimukset, jotka noudattavat Joutsenmerkillä varustettujen rahastojen kriteereitä. Ålandsbanken Green Bond ESG -rahaston tavoitteena on aina sijoittaa kolmasosa varoistaan kolmannen osapuolen varmentamiin vihreisiin obligaatioihin. Voit lukea lisää rahaston kestävyyteen liittyvistä ominaisuuksista rahastoesitteestä. Lue lisää Joutsenmerkistä alla olevasta linkistä.

Nordic Ecolabel

www.nordic-ecolabel.org

Joutsenmerkki
www.joutsenmerkki.fi
Ålandsbanken Green Bond ESG

Vastuullisuus

Ympäristömerkintä

Joutsenmerkki

Lisenssinumero

3101 0027

Nimi
Valuutta
SFDR-artikla
Kurssi
1 kk
3 kk
1 v
3 v
Riski
Noteerauspäivä

Kurssikehitys

Päivitetty

Huomaa, että kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Vastaava salkunhoitaja

Jyri Suonpää

Jyri Suonpää

Salkunhoitaja

jyri.suonpaa@alandsbanken.fi
Jarkko Toivonen

Jarkko Toivonen

Salkunhoitaja

jarkko.toivonen@alandsbanken.fi
Pontus Soramäki

Pontus Soramäki

Salkunhoitaja

pontus.soramaki@alandsbanken.fi

Perustiedot

Rahaston nimi

Green Bond ESG

Vertailuindeksi

-

Kategoria

Korkorahastot

Salkunhoitajat

Jyri Suonpää

Jarkko Toivonen

Pontus Soramäki

Rahastoyhtiö

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

ISIN

FI4000387386

Aloituspäivä

22.5.2019

Vähimmäissijoitus

B: 50 EUR, C: 1 000 000 EUR, S: 0 SEK

Hallinointipalkkio

B, S: 0,70 % vuodessa, C: 0,35 % vuodessa

Merkintäpalkkio

0 %

Lunastuspalkkio

Enintään 1,00 %

Arvopaperikauppa

Päivittäin

Pohjoismaista varainhoitoa maailmanlaajuisesti – huolehdimme tulevaisuudestasi

EU-asetukseen 2019/2088 (Asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta, SFDR) perustuen rahastomme luokitellaan seuraavanlaisesti:

Artikla 9


Rahaston tavoitteena on kestävä sijoittaminen sekä uusiutuvan energian osuuden lisääminen yhteiskunnassa tuulivoimapuistoinvestoinneilla, ja siten osaltaan ilmastonmuutoksen hillitseminen. Rahasto sijoittaa vain uusiutuvia energialähteitä käyttävään sähköntuotantoon, ja rahaston toiminnassa noudatetaan hyvän hallintotavan käytäntöä.

Artikla 8


Rahasto edistää ympäristö- ja sosiaalisia tekijöitä, esimerkiksi poissulkemalla sijoituskohteita kiistanalaisilla toimialoilla, jotka eivät ole linjassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Sijoitusprosessi sisältyy Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen viitekehykseen, ja omistukset tarkastellaan YK:n kansainvälisen Global Compact -aloitteen mukaisesti.

Artikla 6


Kestävyysriskit integroidaan sijoituspäätöksiin ilman, että rahasto edistää ympäristö- tai sosiaalisia tekijöitä tai tavoittelee kestävien sijoitusten tekemistä.