Hoppa till huvudinnehåll

Ålandsbanken Debenturlån 2/2014

Teckningstid 6.6.2014 - 8.8.2014.

Emittent:

Ålandsbanken Abp

Lånetid:

Ca 5 år (6.6.2014–9.8.2019)

Ränta:

Fast årlig ränta 3,00 %.

Räntebetalning:

Räntan betalas årligen i efterskott, första gången 9.8.2015.

Återbetalningsdag:

Kapitalet återbetalas 9.8.2019.

Littera:

1 000 euro

Minimiteckning:

1 000 euro

Emissionskurs:

Rörlig, 100 % vid emissionsstart. Ifall emissionskursen stiger sjunker den effektiva avkastningen och ifall emissionskursen sjunker stiger den effektiva avkastningen.

Säkerhet:

Ingen säkerhet har ställts för debenturlånet. Lånet har sämre förmånsrätt än Ålandsbankens övriga förbindelser.

Teckningsprovision:

Ingen

Dokument

Innan du fattar ett placeringsbeslut bör du läsa igenom prospektet för Ålandsbanken Debenturlån 2/2014 och till detta införlivade dokument.

Fastställt lånekapital och antal skuldebrev
Debenturlån 2/2014, faktablad
Debenturlån 2/2014, prospekt

Tillägg:

Tillägg 1 till Ålandsbanken Debenturlån 2/2014
Tillägg 2 till Ålandsbanken Debenturlån 2/2014

Lista på hänvisade dokument:

Delårsrapport januari - juni 2014
Delårsrapport januari - mars 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012

Övrigt:

Möjlighet till återkallande av teckning av Debenturlån 2/2014