Hoppa till huvudinnehåll
14 dec 2022
Börsmeddelanden

Ålandsbanken avbryter förvärv av egna aktier


Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
14.12.2022 kl. 9.55 EET

Ålandsbanken avbryter förvärv av egna aktier

Ålandsbanken inledde den 10 maj 2022 återköp av egna aktier i stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 30 mars 2022. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas enligt förvärvsbeslutet i en eller flera omgångar uppgår till 375 000 B-aktier, vilket motsvarar 4,1 procent av samtliga B-aktier och 2,4 procent av samtliga aktier i Ålandsbanken. Det maximala beloppet som kan användas för återköpet uppgår till 10 500 000 euro.

Ålandsbankens styrelse har beslutat att avbryta det förvärv av egna B-aktier som skett inom ramen för styrelsens beslut den 10 maj 2022 då det maximala beloppet om 10 500 000 euro i det närmaste har uppnåtts. Inom ramen för det aktuella återköpsprogrammet har Ålandsbanken förvärvat totalt 311 281 B-aktier till det totala beloppet om 10,3 miljoner euro. Den sista handelsdagen var den 13 december 2022.

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505