Hoppa till huvudinnehåll
17 aug 2004
Börsmeddelanden

Bolagiseringen av bankens IT-verksamhet

1016Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 17.8.2004 kl.09.15 ORGANISATIONEN Bolagiseringen av bankens IT-verksamhet Styrelsen har beslutat att bolagisera bankens IT-verksamhet och för ändamålet bilda ett av banken helägt dotterbolag benämnt ÅAB Data Ab. Bolagiseringen beräknas vara genomförd under 2004. Till styrelsemedlemmar i ÅAB Data Ab har utsetts bankens vice VD Anders Ingves, ordförande, VD Peter Grönlund och chefsjurist Dan-Erik Woivalin. Ny tf sektorchef för Bankirsektorn Styrelsen har utsett bankens VD, Peter Grönlund, till tf sektorchef för Bankirsektorn fr.o.m. 1 september 2004. I enlighet med tidigare beslut kommer nuvarande sektorchef Bengt Lundberg i fortsättningen att på heltid verka som avdelningschef för bankens Business Center med särskilt kundansvar för stora företagskunder på Åland och anskaffningen av nya företagskunder till nämnda Business Center. STYRELSEN 0