Hoppa till huvudinnehåll
24 jan 2023
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Emission av B-aktier inom ramen för Ålandsbankens aktiesparprogram för anställda

 

Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
24.1.2023 kl. 16.30

Emission av B-aktier inom ramen för Ålandsbankens aktiesparprogram för anställda

Styrelsen har i stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 3 april 2019 beslutat att emittera 22 057 B-aktier för fullföljande av bankens åtaganden inom ramen för Ålandsbankens aktiesparprogram för anställda.

Ålandsbankens aktiesparprogram är ett frivilligt sparprogram där de anställda kan spara maximalt fem procent av sin månadslön för att vid de halvårsvisa riktade emissionerna teckna B-aktier. Programmet infördes år 2022 som ett ettårigt program.

De anställda tecknar B-aktien till en kurs som understiger medelkursen av Ålandsbankens B-akties börskurs för månaden innan emissionen med 10 procent. Emissionen gäller sparperioden 1.7-31.12.2022.

Tre år efter respektive emission utdelar Ålandsbanken en matchningsaktie för varje aktie som förvärvats i de riktade emissionerna till de som deltagit i emissionerna och som fortsättningsvis är anställda inom koncernen samt har de emitterade aktierna i sin ägo.

Efter emissionen uppgår Ålandsbankens aktiekapital till 42 029 289,89 euro och antalet aktier till 6 476 138 A-aktier samt 8 799 766 B-aktier.

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505