Hoppa till huvudinnehåll
26 apr 2022
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp lanserar aktiesparprogram för anställda


 

Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
26.4.2022 kl. 15.45 EET

Ålandsbanken Abp lanserar aktiesparprogram för anställda

Ålandsbankens styrelse har beslutat att lansera ett aktiesparprogram för samtliga anställda inom koncernen. Aktiesparprogrammet ger de anställda möjlighet att spara en del av månadslönen för att investera i Ålandsbankens B-aktier. Deltagande i aktiesparprogrammet sker på frivillig basis.

De anställda kan spara maximalt fem procent av sin månadslön för att vid de halvårsvisa riktade emissionerna teckna B-aktier. Programmet är ettårigt. Tre år efter respektive emission utdelar Ålandsbanken en matchningsaktie för varje aktie som förvärvats i de riktade emissionerna till de som deltagit i emissionerna och som fortsättningsvis är anställda inom koncernen samt har de emitterade aktierna i sin ägo.

De anställda erbjuds att teckna B-aktien till en kurs som understiger medelkursen för månaden innan emissionen med 10 procent.

Det uppskattade sparbeloppet för samtliga anställda i koncernen är cirka 1,5 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 47 000 B-aktier utgående från medelkursen för mars 2022 inklusive en rabatt om tio procent. Antalet matchningsaktier uppskattas till cirka 40 000 B-aktier. Det uppskattade antalet aktier som kan tillkomma personalen inom ramen för aktiespeprogrammet är cirka 87 000.

För ytterligare information;

Peter Wiklöf, VD och koncernchef i Ålandsbanken, tfn + 358 (0)40 512 7505