Hoppa till huvudinnehåll
28 nov 2022
Börsmeddelanden

Ålandsbanken har återköpt 250 000 egna aktier

Ålandsbanken Abp
Förändringar i återköpta aktier
28.11.2022 kl. 11:15 EET

Ålandsbanken har återköpt 250 000 egna aktier

Ålandsbanken har den 28.11.2022 återköpt 250 000 egna aktier genom en blockaffär. Återköpet genomfördes inom ramen av det återköpsprogram som sköts av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen, och som startade 25 maj 2022. Priset per aktie var 33,56 euro, innebärande en rabatt om 1 procent mot det lägsta dagspriset på köpdagen och 1 procent mot det volymviktade medelpriset på bolagets B-aktie för en period om 7 handelsdagar från 17.11.2022 till 25.11.2022 (0,33 euro per aktie). Det totala anskaffningspriset uppgick till 8 390 000 euro.  

Ålandsbankens innehav av egna aktier uppgår efter återköpet till 266 251 egna aktier.

På Ålandsbanken Abp:s vägnar

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen

Antti Salakka                Janne Tiihonen

Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505