Hoppa till huvudinnehåll
29 dec 2003
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp och Aktia Sparbank Abp

1071Ålandsbanken Abp BÖRSMEDDELANDE 29.12.2003 kl. 12.00 Ålandsbanken Abp och Aktia Sparbank Abp förlänger avsiktsförklaring Ålandsbanken Abp och Aktia Sparbank Abp undertecknade den 26 maj 2003 en avsiktsförklaring om inrättande av ett gemensamt resursbolag för administrativa funktioner och upplåtande av licens åt Aktia till Ålandsbankens bankdatasystem. Parternas målsättning var enligt avsiktsförklaringen att senast 31.12.2003 ingå slutligt avtal. De utredningsprojekt, som enligt avsiktsförklaringen skall genomföras, har ännu inte slutförts, varför parterna idag har överenskommit att på oförändrade villkor förlänga tidsfristen för ingående av avtal enligt avsiktsförklaringen t.o.m. den 31 januari 2004. För ytterligare information: Aktia Sparbank Abp, kommunikationsdirektör Henrik Wikström, tfn 010 247 6590 Ålandsbanken Abp, tf VD Edgar Vickström, tfn 018-291182 Mariehamn 29.12.2003 Helsingfors 29.12.2003 ÅLANDSBANKEN ABP AKTIA SPARBANK ABP 0