Hoppa till huvudinnehåll

Premium Miljö

– för en hållbar totalekonomi
Premium Banking Miljo

Vi jobbar aktivt med hållbarhets­frågor inom ansvarsfulla investeringar, ansvars­full kreditgivning, socialt ansvar och miljöansvar. Vårt miljöengagemang sträcker sig långt bak i tiden, och numera fokuserar vi på Östersjöns tillstånd genom Östersjöprojektet tillsammans med våra kunder.

Ansvarsfulla investeringar

  • Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

Östersjökortet & Åland Index

  • Östersjökortet är gjort av ett miljövänligt material baserat på majs.

  • Beräkningssystemet Åland Index som är kopplat till kortet mäter mängden koldioxidutsläpp för varje korttransaktion.

  • Följ din miljöpåverkan på Internetkontoret och i Mobilbanken.

  • Få råd om hur du kan ändra ditt köpbeteende och tips på hur du kan gottgöra din miljöpåverkan.

Östersjökonto

  • Genom att spara på ett Östersjökonto bidrar du tillsammans med oss för ett friskare Östersjön.

  • Ålandsbanken donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökonton till naturskydds- och miljöprojekt kring Östersjön.