Bästa utförande av värdepappersuppdrag (best execution)


Ålandsbanken strävar alltid efter att ge sina kunder bästa möjliga resultat på deras värdepappersuppdrag och har antagit riktlinjer för utförande och vidarebefordran av värdepappersuppdrag. Mer information om Ålandsbankens riktlinjer finns i följande dokument:

PDF PDF


Ålandsbanken publicerar årligen en rapport med de fem främsta handelsplatserna och förmedlarna i fråga om handelsvolym för alla utförda kundorder per klass av finansiella instrument. Rapporten offentliggörs årligen i april.

PDF

De fem mest anlitade förmedlarna och utförandeplatserna år 2019 (Best Execution RTS 28-rapporten), XML-format

PDF

PDF PDF

PDF PDF

Detta kan även intressera dig