18 nov 2021
Finland

Ålandsbanken erbjuder bevisligen Finlands bästa Private Banking

Privatebanking prospera vatten

Nina Laakkonen

Chef Private Banking, Ålandsbanken Finland

Ålandsbanken har utsetts till Finlands bästa Private Banking-aktör i Kantar Prosperas undersökning Private Banking 2021 Finland, publicerad den 16 november. I undersökningen framkom bland annat kundernas nöjdhet med Ålandsbankens personliga service och utbudet av ansvarsfulla investeringsprodukter.

På Ålandsbanken arbetar vi varje dag för att ge marknadens bästa service. Vi tycker att det är mycket glädjande att våra kunder bekräftar att vi har lyckats.

Våra kundrelationer betyder allt för oss. Att förvalta en förmögenhet på bästa möjliga sätt kräver en helhetssyn och en djup förståelse för kundens situation, vilket ligger som grund för våra långa kundrelationer. Undersökningen visar att Ålandsbankens kunder är mest villiga att rekommendera sin bank till andra.

"Ålandsbankens kunder är mest villiga att rekommendera sin bank till andra"


Den största förändringen jämfört med fjolårets undersökning är i kategorin Investment Management Competence, där vår placering steg till första plats från plats fyra. Vår satsning på alternativa investeringsprodukter har uppmärksammats på marknaden och det är roligt att se att våra kunder också uppskattar produkterna.

Vi har utökat vårt fondutbud med lanseringen av Finlands första specialplaceringsfond som investerar i vindkraft samt en fond som investerar i nordiska småbolag. Våra kunder har även haft möjlighet att via en samarbetspartner investera i Private Equity-marknaden, som allt som oftast är utom räckhåll för enskilda investerare. Det gjorde vi i samarbete med Neuberger Berman, en global aktör med gedigen erfarenhet av just sådana investeringsprodukter.

Även vår expertis inom omfattande finansiell planering, inklusive familjerätt, beskattning och generationsskifte, nådde även de toppositioner i undersökningen. Vi erbjuder våra kunder ett team av experter som skräddarsyr förmögenhetsförvaltningen och finansiella planeringen i enlighet med kundernas behov. Ålandsbanken skiljer sig från andra traditionella förmögenhetsförvaltare genom att vi som bank även erbjuder våra kunder finansiering vid behov.

"Vår expertis inom omfattande finansiell planering, inklusive familjerätt och generationsskiften, nådde toppositioner i undersökningen"

Hållbarhet är kärnan i vår investeringsverksamhet

Våra hållbarhetsvitsord är de bästa i undersökningen och vi fick den bästa rankningen i kategorin etiska standarder. Detta är en naturlig följd av vårt framgångsrika hållbarhetsarbete, som vi är mycket stolta över.

Efterfrågan på ansvarsfulla investeringar ökar och våra kunder fokuserar alltmer på hållbarhet när de väljer investeringar. Vi är glada över att ha kunnat möta denna efterfrågan med våra två Svanenmärkta fonder, räntefonden Ålandsbanken Green Bond ESG och aktiefonden Ålandsbanken Global Aktie.

Framgången med lanseringen av Ålandsbankens vindkraftsfond talar också om ökad efterfrågan; fonden lyckades samla in teckningar till ett värde av cirka 60 miljoner euro på tre veckor.

Fonderna förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Publikationen är att betrakta som marknadsföringsmaterial. Syftet med denna publikation är att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Ytterligare information på svenska och finska, inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du kostnadsfritt på Ålandsbankens webbplats www.alandsbanken.fi/sv samt på Ålandsbankens kontor. Notera att alla investeringar i fonder innebär en risk. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Mer information

Nina Laakkonen

Chef Private Banking, Ålandsbanken Finland