31 maj 2018
Finland

Biorevolution – varje förpackning avgör

Ostersjoprojektet 2

Andra pris i Östersjöprojektet med finansiering på 50 000 euro gick till Sulapac, som tillverkar bionedbrytbara designförpackningar. Innovationen har sina rötter i Nordens skogar. Företagets grundare Suvi Haimi och Laura Kyllönen ville utveckla en vacker men ekologisk förpackning, som skulle tränga undan plastförpackningar, som blivit ett miljöproblem.

Innovationen Sulapac, utvecklat av Suvi Haimi och Laura Kyllönen, är en kombination av trä och bionedbrytbart bindeämne samt nordisk design. Materialet har redan noterats som en utmanare till plast på världens förpackningsmarknader.

Till grund för uppfinningen ligger Haimis och Kyllönens mångåriga forskningsarbete kring medicinska applikationer och biomaterial. Sulapacs produkter är helt bionedbrytbara och producerar heller inga skadliga mikroplaster när de hamnar i naturen. Samtidigt är de plastliknande till sina egenskaper och i produktionsprocessen. Förpackningarna tål vatten och fett, men släpper inte igenom syre. Kostnadsmässigt kan Sulapac tävla med plast och förpackningarna har förutsättningar för massproduktion.

För tillfället fokuserar företaget på att öka försäljningen. Vägen till den internationella marknaden går via globala varumärken. Det första kundsamarbetet, med lyxkosmetikmärket Niki Newd, offentliggjordes i mars 2017.

Strategin går ut på en biorevolution och att göra innovationen till det dominerande materialet på världens förpackningsmarknader, värda 800 miljoner euro.

– Att lyckas kräver pionjärattityd, stenhårt arbete och en tro på det vi gör. Vårt motto har blivit ”Every package makes a difference” – varje förpackning avgör, sammanfattar verkställande direktör Suvi Haimi.

Visionen har från första början varit att göra något som skulle förändra världen. Havens nedsmutsning oroar Sulapacs grundarduo.

– Sulapac vill ha mer bevis på förpackningarnas nedbrytbarhet i haven och Östersjöprojektets finansiering möjliggjorde detta forskningsarbete.

Artikel från Ålandsbanking nr 1/2018 (publicerad 31.05.2018)

Jag vill gärna få mer information om Östersjökortet