23 apr 2020
Finland

Företagslånemarknaden

Alandsbanken foretagslanemarknaden

Jyri Suonpää

Ålandsbanken Fondbolag Ab Gruppchef räntefonder

Företagslånemarknaden, flera orsaker till att vara positiv – varför känns de nuvarande avkastningsnivåerna lockade?

Vad beror marknadsreaktionerna på?

Den pågående Covid-19-krisen är i grunden inte orsakad av penning-, ränte- eller aktiemarknaden. På marknaden fanns inga bubblor, det vill säga överdriven eller ogrundad uppgång av tillgångsvärden. Marknaderna har inte varit ansvarslösa och det har heller inte funnits några oegentligheter eller missbruk av regler, såsom i finanskrisen för drygt tio år sedan. Gungningen på marknaden, aktiekursernas och -fondernas samt räntetillgångsklassernas kraftiga nedgång beror endast på de åtgärder som enskilda länder gjort för att bromsa virusets spridning och för att förhindra att människor insjuknar. När man sedan lättar upp dessa begränsningar och nedstängningar av ekonomier, kommer de nedåtgående spiralerna att brytas och man får återigen möjligheten att återgå till uppgång.

När kommer marknadsläget att normaliseras?

Situationen försvåras av att ingen med säkerhet kan säga när det kommer att hända. Möjligheten att återgå till det normala uppstår när man hittat en medicin eller vaccin mot viruset, eller när man uppnått en tillräcklig flockimmunitet. Fram tills dess kommer vi fortsättningsvis att se gungningar på marknaden, även om de inte är lika stora som i mars 2020. Oron på marknaderna lär fortsätta ett tag till. Det positiva är att man redan nu kan se tecken på stabilisering och korrigeringar av förra månadens överslag. Aktie- och räntefonderna är framåtblickade och påbörjar redan prissättningen för tiden efter krisen.

CASE: Företagslån – Avkastningsnivåerna kommer inte att hållas så här lockande under en lång tid.

Företagslånens, och speciellt High Yield-lånens marknadsprissättning förutspår att ungefär en tredjedel av företagen skulle gå i konkurs. Det kommer inte att ske. Varför?

  • Enorma åtgärds- och stödpaket från centralbanker och stater. Det dröjer bara ett tag innan åtgärdernas fullständiga verkningar överförs på marknaderna.
  • Problemet för många företag är behovet av kortsiktig likviditet. Det verkar finnas ett enormt politiskt tryck på att finansiera denna övergångsperiod.
  • Företagslånens riskmarginaler är väldigt höga, men det här skedet brukar inte vara långvarigt (som vi kunde se under finanskrisen). Tidigare har man efter en dylik period sett väldigt bra avkastning under de följande 6 – 12 månaderna.
  • Redan nu kan man se försiktiga tecken på att ekonomier öppnas upp och att man minskar de åtgärder som gjordes för att kontrollera virusets spridning.

Inom Ålandsbankens ränteförvaltning har vi över 20 års erfarenhet av hur man ska agera i olika marknadslägen. Vårt sätt har visat sig vara bra – ett bevis på detta är att Ålandsbanken Euro Bond har för sjunde gången blivit vald till Nordens bästa räntefond i sin egen klass.

Nedan ännu våra räntefonders nuvarande vinstförväntningar: (21.4.2020.):

Ålandsbanken Kort Företagsränta 2,96 %
Ålandsbanken Green Bond ESG 3,70 %
Ålandsbanken Euro Bond 3,38 %
Ålandsbanken Euro High Yield 9,59 %

”In the midst of darkness, light persists” - Gandhi

Jyri Suonpää
Ålandsbanken Fondbolag Ab
Gruppchef Räntefonder
23-04-2020

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!