08 feb 2023
Finland

Frihet och ansvar är arbetets hörnstenar

Tanja wennonen karna alandsbanken

Ålandsbankens aktiestrateg Tanja Wennonen-Kärnä trivs med både siffror och människor. På aktiemarknaden fascineras hon av det oförutsägbara och av att få följa effekterna av de egna besluten.

Det är något av en slump att Tanja Wennonen-Kärnä blev aktiestrateg. Finansbranschen lockade redan under studietiden på Hanken, men hon hade inte ett uttalat mål att bli just aktiestrateg.

I slutet av 1990-talet hade hon jobbat tre år i den dåvarande Postbanken när teknologiboomen och Y2K (de problem som året 2000 orsakade i datateknik) gick som hetast. Hon blev erbjuden ett jobb på fondbolaget Evli Ab där hon började ta hand om förmögenhetsförvaltning och portföljförvaltning för privatpersoner.

– Saker och ting gick som de ofta brukar gå i livet. Hela tiden har jag tagit mig lite framåt och fått mer ansvar, berättar Wennonen-Kärnä.

I början av hennes karriär var aktiehandlande kvinnor mer ett undantag än en regel. Ett par kvinnliga kollegor blev viktiga förebilder.

– För en ung kvinna var kundtillfällena inte alltid positiva upplevelser, men jag visste att jag kunde mer än kunden. Portföljförvaltning är min kärnkunskap, inte kundens.

Genom åren kände Wennonen-Kärnä att valet av bransch blev allt mer rätt.

– Arbetet svepte mig med sig. Jag fick fatta investeringsbeslut och jag fick ansvar. Det var fint att helt konkret se vad de egna besluten leder till.

Wennonen-Kärnä hann jobba två årtionden på Evli innan Ålandsbanken kontaktade henne ifjol.

– Jag hade jobbat tjugo år för samma arbetsgivare och ville se olika sätt att göra samma sak. På Ålandsbanken var man redo att ge mig ansvar ända från start.

Ansvarsfullheten lockade

I det nya arbetet lockade också gemensamma intressen och en liknande värdegrund.

– Det känns som att Ålandsbanken och jag är på samma linje. Det finns frihet och ansvar att agera. Både banken och jag eftersträvar en bättre och mer ansvarsfull riktning. I bankens kultur är det tydligt att man vill göra saker och ting bra för kunden, säger Wennonen-Kärnä.

Hennes arbetsuppgifter är breda och arbetsdagarna varierande. Ett av de viktigaste uppdragen handlar om att följa marknaden – därför är också varje arbetsdag olik den andra.

– Det här skapar ett intresse genast från morgonen. Vad har hänt under natten? Marknaden kan skifta hur som helst och jag måste kunna svara på och kommentera både interna och externa kunders behov.

Wennonen-Kärnä håller bland annat veckovisa korta marknadsöversikter för rådgivarna inom Premium- och Private Banking.

– Det är givande att jobba med portföljförvaltning och att följa marknaden. Vad leder till vad, varför och hur borde man reagera på det?

Wennonen-Kärnä kompletterar också Ålandsbanken på ett väsentligt sätt. Tidigare fanns ingen finskspråkig anställd i Helsingfors med ansvar för aktiemarknaden.

– Nu är det lättare att få information också på finska. Utöver det fördjupar jag kunskapen om finländska bolag i och med att resten av teamet finns i Stockholm.

Tanja wennonen karna alandsbanken 3

”Om priserna stiger med cirka 10 procent måste detta snart kompenseras i lönerna.”

Tanja Wennonen-Kärnä

Mer uppåt än neråt

Wennonen-Kärnä började som aktiestrateg på Ålandsbanken i november 2021. Bakom sig har hon ett utmanande år.

– Men ett otroligt intressant, säger hon.

Efter coronan återhämtade sig marknaden snabbt och ännu vid årsskiftet rådde bra och hoppfull stämning. Den nya coronavågen i början av året och Rysslands anfall mot Ukraina skapade en dystrare stämning.

Inflationsdiskussionen, som tog fart under sommaren, och hotet om en energikris ledde till nya bekymmer.

– Inflationsdiskussionen är hela tiden på tapeten. Om priserna stiger med cirka 10 procent måste detta snart kompenseras i lönerna. Människor har nödvändigtvis inte råd att leva och då stannar konsumtionen av, funderar Wennonen-Kärnä.

Hon följer noga med marknaden och utvecklingen av inflationen.

– Vad leder en långvarig inflation till? Ingen vet. Den viktigaste frågan är ändå hur inflationen påverkar den ekonomiska tillväxten. Till exempel i USA hade årets två första kvartal negativ ekonomisk tillväxt.

Fastän Wennonen-Kärnä är orolig över ekonomin, påminner hon också om att saker går åt rätt håll. Kriget i Ukraina har svetsat ihop Europa och kärninflationen är inte på lika hög nivå som i USA.

– Vi har en helt bra situation. Här är vi vana vid lite försiktigare tillväxtnivåer och har inte eftersträvat lika stora vinster.

Wennonen-Kärnä följer också med den relativa produktionen – alltså hur en produktion står sig i relation till någon annan.

– Jag förstår att man inte kan få positiv tillväxt om marknaden går ner, men man kan alltid göra saker bättre eller sämre.

Aktiestrategen är ändå mycket medveten om att kunderna inte är särskilt glada över det rådande ekonomiska läget. Målet är alltid att minimera förlusterna. Wennonen-Kärnäs gedigna kunnande och långa karriär har hjälpt henne själv med nattsömnen.

– Det har funnits fler dagar då börsen gått upp än ner. Människor har en tendens att vältra sig i det negativa. Om man månad efter månad skriker ut varningar om att situationen är hemsk leder det till att konsumenterna blir försiktiga, påminner hon.

Sällskap av coronahunden

På fritiden trivs Tanja Wennonen-Kärnä i löpspåret. Som en följd av coronan fick hon också nytt sällskap till sina rundor: den lilla hunden Lumi, en mix av japansk spets och pudel.

– Mannen och sonen ville ha en hund, men det är ju jag som tar hand om den. Den är liten och väldigt gullig, men inte riktigt så liten att man trampar på den, berättar Wennonen-Kärnä med ett leende.

Utöver hunden finns andra hobbyer som blir en motvikt till det intensiva arbetet – till exempel sonens ishockey. På somrarna tillbringar Wennonen-Kärnä tid på sommarstugan i Lovisa skärgård.

– Vi har en ö där hunden får springa runt fritt.

Den anspråkslösa stugan är Wennonen-Kärnäs släktklenod.

– På den platsen tillbringade jag alla barndomens somrar.

Sig själv beskriver Wennonen-Kärnä som en flitig anställd, ibland till och med puritanskt flitig. Hon kommer bra överens med både kollegor och kunder.

– Jag ogillar konflikter och kan prata hur mycket som helst om allmänna saker, men det krävs en del tid innan man får lära känna mig på djupet.

Att träffa kunder är en av de bästa bitarna i arbetet. Under kund-mötena gömmer sig Wennonen-Kärnä inte bakom svåra ord eller komplicerade strukturer.

– Det är kul och viktigt att få träffa kunder. Jag följer inte endast med siffror utan är en människa som kan översätta siffrorna till normalspråk. Jag försöker förstå vad som leder till vad och hur man borde reagera på det.

Text: Michaela von Kügelgen / Foto: Jennifer Sandström

Tanja wennonen karna alandsbanken 2

Tanja Wennonen-Kärnä

Hunden Lumi är bra sällskap i löpspåret och på sommarstugan.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Marhallan ostersjon klippor fyr hav kvinna