02 nov 2021
Finland

Hur placerar ditt bolag sin överlikviditet?

Formogenhetsplanering alandsbanken

Therese Nordenberg

Marknads- & Kommunikationschef

Att företag har olika behov beroende på vilken mognadsgrad man uppnått och vilken fas man befinner sig i är förmodligen ingen nyhet. Företag som är nystartade fokuserar många gånger på att bygga en buffert inför det oväntade. Företag som mognat har ofta lyckats bygga upp ett större kapital med en stabil ekonomi och en grundläggande trygghet.

Att ha ett större kapital är naturligtvis ett privilegium. Ett privilegium som företagare många gånger glömmer bort att sköta eftersom man har fullt fokus på att driva företaget. Men att förvalta pengar som behövs i framtiden på rätt sätt är lika viktigt för företag som privatpersoner. Det är minst lika angeläget för ett företag att dess kapital optimeras för att på så sätt skapa större möjligheter för exempelvis överlevnad, återbetalning till aktieägarna och investeringar.

Därför bör alla företag ställa sig frågan: Finns det pengar över för att placera på lång sikt? För vad vill du egentligen med ditt kapital och hur vill du att det ska se ut i framtiden? Alltför ofta ser vi att entreprenörer som börjat bygga en förmögenhet fortsätter att placera alldeles för mycket pengar på konto helt utan ränta, trots att företagets förutsättningar har förändrats.

Långsiktig vs. kortsiktig överlikviditet

Man brukar prata om att det finns långsiktig (ca 3 år) och kortsiktig (ca 1 – 2 år) överlikviditet i ett företag. Skillnaden är att långsiktig överlikviditet är pengar som man inte är i behov av inom den närmaste framtiden medan kortsiktig överlikviditet är pengar som man kan komma att behöva inom kort. En annan benämning är transaktionspengar vs. överlikviditet där transaktionspengar används för löpande utgifter och enbart lämpar sig för korta satsningar medan överlikviditeten kan placeras på längre sikt.

Ta hjälp av oss för att utforma en strategi

Genom åren har vi på Ålandsbanken hjälpt otaliga kunder och framför allt entreprenörer att välja rätt typ av placering när det kommer till den långsiktiga överlikviditeten, minst 3 år. Att slentrianmässigt placera pengar på ett bankkonto är sällan bra. Om ditt företag har överskottslikviditet under en längre period kan det vara en idé att placera den för att försöka förbättra avkastningen. I synnerhet i en lågräntemiljö kan det vara mer attraktivt att placera än att ha dem liggande på ett bankkonto.

Å andra sidan är det viktigt att ha rimliga förväntningar när det gäller avkastning.

Det finns nämligen inte några garantier att få hög avkastning utan att ta risk. Det är där vi kommer med i bilden. Vi är din långsiktiga partner som erbjuder individuella lösningar för att du ska kunna koncentrera dig på det du är bäst på – ditt bolag

Vad vill du med ditt kapital och hur ser det ut i framtiden?

Fundera över hur ambitionen är för dig och din verksamhet. Kommer du fram till att det finns långsiktig överskottslikviditet som inte ska investeras eller delas ut så är vår rekommendation att utforma en strategi för placeringarna tillsammans med experter inom kapitalplaceringar.

Kvinna hand dorr skargard

Ålandsbanken – Vi går vår egen väg

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken