06 jun 2023
Finland

Mirel Leino-Haltia

Mirel leino haltia alandsbanken

Hon kan titulera sig ekonomie doktor, arbetslivsprofessor (Professor of Practice), konsult, auktoriserad finansiell analytiker (Chartered Financial Analyst, CFA) och författare. Men Mirel har heller inget emot styrelseproffs.

”Kalla mig diversearbetare”

Under nästan 20 år var Mirel Leino-Haltia sakkunnig, partner och ledningsgruppsmedlem på konsultbolaget PwC, PricewaterhouseCoopers, i Finland. Under en tid då det uppkom mycket ny reglering inom bank- och finansvärlden gick hennes konsulteringsuppdrag ofta ut på att hantera Finansinspektionens och Europeiska Centralbankens kravgällande strategi, kompetens inom styrelser, bolagsstyrning, riskhantering, regelverksefterlevnad, soliditet och likviditet. Hennes uppdrag gav henne en unik överblick och unika erfarenheter.

Idag kan hon titulera sig ekonomie magister och ekonomie doktor vid Hanken, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, och sitter i ett flertal styrelser. Sedan 2022 är hon även medlem i Ålandsbankens styrelse och revisionskommitté. Många av hennes
kollegor där vill ogärna bli kallade ”styrelseproffs”. Mirel har en annan inställning.

– Jag är ju styrelseproffs. Hon förklarar att den största delen av hennes arbetstid går åt till att förbereda för möten eller för deltagande i styrelse- och kommittémöten. Det är Mirels jobb att fokusera på vad som är viktigt – och det brukar variera ganska mycket beroende på situation och företag.

– Oftast kallar jag mig ”diversearbetare”, skrattar hon.

20 procent professor

Mirel sitter i sammanlagt 10 styrelser. I fem av dem sitter hon i revisionskommittéen, och i tre av dem är hon ordförande för revisionskommittéen, i två mindre organisationer är hon även styrelseordförande. Styrelseuppdragen tar 80 procent av hennes tid. De andra 20 procenten är hon arbetslivsprofessor.

Att vara arbetslivsprofessor – ”Professor of Practice” på engelska – betyder att hon har sin titel på professionella meriter, inte på grund av akademiskt arbete. Hon har visserligen skrivit en doktorsavhandling i början av 2000-talet (”lite som en hobby”, påstår hon själv), men sedan dess rör hon sig ganska lite i den akademiska världen. Det är det som är poängen med en arbetslivsprofessor, förklarar Mirel.

Många universitet ser det som en resurs och en styrka att ha medarbetare med professors rang och som är djupt förankrade i den faktiska affärsvärld de studerar och analyserar. Mirel skriver artiklar och har medverkat i många böcker i business-sammanhang, senast en med det tydliga namnet ”Revisionskommittéens roll och arbete”. Hon undervisar även i det som länge var hennes specialitet, konsultering.

Mirel leino haltia alandsbanken 2

”Mest gillar jag styrelsearbetets business- och utvecklingsaspekter, men jag är expert på arbetet i revisionskommittéer.”

Mirel Leino-Haltia

Varför Ålandsbanken?

För många år sedan utförde Mirel ett konsultuppdrag för Ålandsbanken. Det blev några resor till Åland och en del kontakt med valda delar av bankens medarbetare, men hon tänkte inte så mycket mer på det. Femton år senare, när Ålandsbanken såg sig om efter en styrelseledamot, så blev den före detta konsulten rekommenderad till Ålandsbankens nomineringskommitté.

Mirel anser att det hon framför allt för med sig till Ålandsbankens styrelse är en stark förankring i affärslivet på fastlandet, och allt det där hon har lärt sig inom konsultering. Hon är väl bekant med näringslivet i Finland, men på Ålandsbanken får hon bredda sina vyer och även följa näringslivet i Sverige och på Åland.

”Åland är intressant. Många bolag. Mycket aktivitet.”

Tuffa tider blir bättre tider

Hittills har Mirel behövt fokusera på lite andra frågor än vad som är brukligt i hennes arbete. Både privatkunder och bolag kämpar med lån och räntor, och inflationen har förändrat kostnadsstrukturer för både konsumenter och bolag. Från sitt helikopterperspektiv ser Mirel tecken på ljusare tider på Europanivå – att vi kanske har nått botten – men kriget i Ukraina skapar fortsatt osäkerhet och oro.

– Där vågar jag inte tippa på någonting. Det är väldigt svårt att gissa hur länge kriget fortsätter.

En av krigets många effekter är att flera finska företag med verksamhet och kontakter i Ryssland har varit tvungna att förändra sina strategier totalt. Tillsammans har Covid och kriget i Ukraina hjälpt nordiska företag att förbereda sig på kriser. Det lönar sig för företagen att måla upp flera framtidsscenarion – inte bara de mest optimistiska – och förbereda sig för dem alla. Om det säger hon så här:

– Det är fel att tro att allt det som händer nu är negativt. Kristider gynnar innovation och effektivisering.

Mirels analys är att det finns många företag som helt enkelt måste tänka om. Utöver de förändrade ekonomiska villkoren så behöver de se sig om efter lokala leverantörer och bygga mer framtidssäkra leverantörskedjor. Och det är när företag är tvungna att bli bättre på det de gör som det kommer nya affärsidéer, nya produkter, nya sätt. Då händer det positiva saker.

Från styrelserum till våtrum

När den här intervjun genomförs pågår årsredovisningsperioden för fullt och Mirel jobbar övertid med sina styrelseuppdrag, men under lugnare perioder är hon mycket noga med att koppla loss helt från arbetet. Hon reser gärna utomlands, men framför allt söker hon sig till det egna fritidshuset i Snappertuna på Finlands sydkust.

Mirel har tränat mycket crossfit i sina dagar, men nu lutar hon mer åt friluftsaktiviteter, skogspromenader, att åka skidor, och hon äger en hagelbössa med vilken hon jagar fågel och rådjur. Men framför allt så har hon alltid något renoveringsprojekt på gång. Just nu bygger hon på en ny bastubyggnad, och så finns planer på att bygga om ett båthus till ett gym. Till saken hör att diversearbetaren Mirel för ca 15 år sedan gick en kurs för att få en licens för att bli våtrumsmontör. Hon har inte förnyat licensen, men just då var hon ganska säkert den enda ekonomie doktor-våtrumsmontören i hela i Finland.

Mirel leino haltia alandsbanken 3

”Det är fel att tro att allt det som händer nu är negativt. Kristider gynnar innovation och effektivisering.”

Mirel Leino-Haltia

Gå långt tillsammans

I tider av årsrapportering och delårsrapportering är det Mirel och hennes kollegors jobb att gå igenom Ålandsbankens räkenskaper på djupet. På agendan finns det också hållbarhetsrapportering, riskkontroll, regelverksefterlevnad, extern och intern revision. Kraven är idag extrema – och de blir bara fler. Direktiv från Finland och Sverige ska följas. Även EU och Europeiska Centralbanken ställer skyhöga krav på regelefterlevnad, compliance. Med Mirel är arbetet i vana händer.

– Mest gillar jag styrelsearbetets business- och utvecklingsaspekter, men jag är expert på arbetet i revisionskommittéer. Jag sitter i fem revisionskommittéer, i tre av dem är jag ordförande, och jag har skrivit en bok i ämnet.

Det är hundratals sidor som ska läsas, men hon är van att fördjupa sig snabbt och att analysera snabbt. Att sitta i flera styrelser som behandlar liknande frågor underlättar, men till sist handlar vägen fram i styrelser och kommittéer alltid om teamwork och viktiga synpunkter från kollegorna. Det vill Mirel understryka med sitt val av citat till intervjun. Hon har hittat det på en vägg på ett café i Helsingfors:

”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Text: John Hennius / Foto: Jetro Stavén

Mirel Leino-Haltia

Född: Helsingfors, Finland
Familj:
Gift, två barn och två bonusbarn
Bor: I Helsingforsregionen, och så mycket som möjligt i Snappertuna
Utbildning:
Ekonomie doktor, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Intressen:
Resor, friluftsliv, gym, jakt, renoveringsprojekt
Citat:
“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken