Hoppa till huvudinnehåll
08 jul 2015
Pressmeddelanden

Ålandsbanken påkallar åtgärder i samband med SuomiAreena för att rädda Östersjön

På SuomiAreena i Björneborg utmanar Ålandsbanken alla att ta sitt ansvar för att rädda Östersjön.

Evenemanget ordnas i Puuvillan puisto, torsdagen 16.7, kl. 15.45–17.00. Representanter för företag, organisationer och myndigheter kommer att diskutera vad som kan göras för Östersjön samt berätta vad de själva kommer att göra för att rädda vårt hav.

Två seglare leder diskussionen: den olympiska silvermedaljören Tuuli Petäjä-Sirén och världsomseglaren Eero Lehtinen.

I diskussionen deltar Paavo Kojonen, vd för Navidom, Kimmo Mäki, vd för Helsingfors Hamn, Sanna Sonninen, avdelningschef på Trafi, Esa Härmälä, vd för Forststyrelsen, Airi Kulmala, projektkoordinator på MTK, Juha Nurminen, ordförande för John Nurminens stiftelse, Mari Pantsar-Kallio, direktör för SITRA, Niklas von Weymarn, direktör för Metsä Groups biofabriksprojekt i Äänekoski och Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland på Ålandsbanken.

Med evenemanget vill Ålandsbanken påminna om att alla kan dra sitt strå till stacken för att förbättra Östersjöns tillstånd. Som samarbetspartner för evenemanget fungerar Lahja Itämerelle rf.

Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Omringat av tätt befolkade landområden och med bara smala sund som förbindelser till världshaven blir alla utsläpp kvar länge. Alla arter lever på den yttersta gränsen av sin tålighet i Östersjöns brackvattenhav.

Ålandsbanken har sedan 1997 erbjudit sina kunder möjligheten att stöda en hållbar utveckling genom att spara. Banken donerar varje år en summa som motsvarar 0,2 % av de deponerade medlen på bankens samtliga Miljökonton till olika miljöprojekt. Sedan år 1998 har det donerats sammanlagt över 1 200 000 euro.

Nu riktas medlen på Miljökontot allt tydligare till projekt som strävar efter att förbättra Östersjöns tillstånd. Östersjöprojektet har grundats för detta ändamål. För tillfället finns det 330 000 euro att dela ut till olika projekt. Man kan ansöka om medlen till slutet av september på adressen http://www.balticproject.org/.

För tilläggsinformation:

Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland, tfn +358 40 733 1106, anne-maria.salonius@alandsbanken.fi